mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Aguero on November 12, 2016, 10:45:30 AMTitle: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: Aguero on November 12, 2016, 10:45:30 AM
ลวดสปริงมีค่าคงตัว k  ปลายด้านหนึ่งถูกยึดแน่นกับหมุดตรึง ส่วนปลายอีกด้านมีมวล m ยึดติดอยู่ในแนวระนาบ ในภาวะเริ่มต้นลวดสปริงไม่มีการยืดหรือหด และมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v (ตั้งฉากกับแนวลวดสปริงดังรูป) หากระบบไม่มีการสูญเสียพลังงาน
ข้อใดถูกต้อง
1.ในที่สุดมวลจะหยุดเคลื่อนที่
2. มวลไม่มีทางเคลื่อนที่ความเร็วสูงกว่า v
3.เมื่อสปริงยืดสูงสุด ความเร็วมวลเป็น0
4.ลวดสปริงจะไม่มีการยืดตัวเพราะไม่มีความเร็วในแนวเริ่มต้นในแนวของลวดสปริง


ผมคิดว่าตัดข้อ1. เพราะระบบอนุรักษ์พลังงาน ?
4. น่าจะตัดถ้าแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวดิ่ง ในช่วงแรก แรงโน้มถ่วงของมวล m จะทำให้สปริงยืด ?
2. เมื่อวัตถุลงมาตามแนวดิ่ง พลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลง  ทำให้วัตถุมีพลังงานจลน์ กับพลังงานสปริง มากขึ้น ?
3. v จะเป็นศูนย์ ได้ถ้าเคลื่อนที่แบบ SHM amplitude น้อยๆ ณตำแหน่ง Amplitude สู
สุด  (+A หรือ -A) น่าจะเป็นไปได้มั้ยครับ


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 14, 2016, 02:27:31 PM
ไม่รู้ว่าโจทย์ต้นฉบับเอามาจากไหน แต่คิดว่าโจทย์ต้องการให้วัตถุเคลื่อนบนระนาบระดับโดยไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของก้อนวัตถุที่ถูกพยุงด้วยแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากพื้น


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: Aguero on November 14, 2016, 05:32:12 PM
ไม่รู้ว่าโจทย์ต้นฉบับเอามาจากไหน แต่คิดว่าโจทย์ต้องการให้วัตถุเคลื่อนบนระนาบระดับโดยไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของก้อนวัตถุที่ถูกพยุงด้วยแรงปฏิกิริยาตั้งฉากจากพื้น

เป็นข้อสอบโควต้า มช ครับอาจารย์
ถ้าแบบที่อาจารย์ว่า ก็ตอบข้อ 4. เพราะ 1,2,3 จะผิดเพราะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือเปล่าครับ


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 14, 2016, 05:38:17 PM
^ สปริงมันยืดได้ การเคลื่อนที่ไม่เป็นวงกลม คำตอบน่าจะเป็นข้อ 2


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: Aguero on November 14, 2016, 05:50:25 PM
^ สปริงมันยืดได้ การเคลื่อนที่ไม่เป็นวงกลม คำตอบน่าจะเป็นข้อ 2
แล้วจริงๆมันควรเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นๆ มีคาบ เป็น SHM จะได้มั้ยครับ?


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 14, 2016, 06:46:48 PM
...
แล้วจริงๆมันควรเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นๆ มีคาบ เป็น SHM จะได้มั้ยครับ?

อยากรู้ก็ต้องเขียนกฎนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่ในสองมิติแล้วแก้สมการพร้อมกับใส่เงื่อนไขตั้งต้น


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: Aguero on November 15, 2016, 04:14:03 PM
...
แล้วจริงๆมันควรเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นๆ มีคาบ เป็น SHM จะได้มั้ยครับ?

อยากรู้ก็ต้องเขียนกฎนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่ในสองมิติแล้วแก้สมการพร้อมกับใส่เงื่อนไขตั้งต้น
ทำไม่เป็นอะครับ  ต้องใช้ v=dx/dt และ a=dv/dt =v dx/dv
ใช้ kx=mv dx/dv ย้ายข้างอินทิเกรต
แนวนี้มั้ยครับ


Title: Re: การเคลื่อนที่ของสปริง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 15, 2016, 07:05:20 PM
^ น่าจะใช้พิกัดขั้ว