mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => ความเข้าใจผิด ๆ ในฟิสิกส์ => Topic started by: esc0264 on August 28, 2015, 09:03:16 PMTitle: แรงครับ
Post by: esc0264 on August 28, 2015, 09:03:16 PM
ผมงงว่าเวลาเราอยากให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ต้องออกแรงตลอดไหมครับหรือออกแรงลัพธ์เพียงแค่รอบเดียวแล้วมันเร่งไปตลอดเองเลยครับทําให้ผมงงเรื่องแรงเป็นอย่างมากช่วยหน่อยนะครับ :) เช่น แรงเสียดทาน ที่กระทํากับวัตถุตลอดมันทําให้วัตถุเร่งๆขึ้นตลอดไหมครับถ้ามันออกแรงลัพธ์เพียงรอบเดียวแล้วเร่งเองทําให้ถ้ามันออกแรงทุกๆช่วงที่เคลื่ิอนที่มันจะมีความเร่งทิศลงมากขึ้นไหมครับมันขัดกับกฎข้อ 2 นิวตันครับ เป็นต้นTitle: Re: แรงครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 29, 2015, 10:31:25 AM
สภาพธรรมชาติ (เมื่อไม่มีแรงใดทำกับวัตถุ) คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย ถ้ามันเคลื่อนที่อยู่แล้วไม่ต้องใช้แรงใดทำกับมันอีกต่อไปเพื่อให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว (แนวเดิม เร็วเท่าเดิม)

ถ้าต้องการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ (เปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนขนาดให้เร็วขึ้น ช้าลง) ต้องมีแรงที่ไม่เป็นศูนย์ทำต่อวัตถุ

ถ้าตอนแรกวัตถุอยู่นิ่งแล้วเราต้องการให้เคลื่อนที่ เราก็ออกแรงทำต่อมันไประยะหนึ่ง เมื่อถึงความเร็วที่ต้องการแล้วก็หยุดกระทำ มันจะเคลื่อนที่ไปต่อด้วยความเร็วคงตัวเองโดยไม่ต้องใชแรงอีกแล้ว

แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผิวสัมผัสสองผิว หรือเมื่อมีความพยายามเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผิวสัมผัสสองผิว และมีทิศทางต้านการเคลื่อนที่สัมพัทธ์หรือการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีแรงเสียดทาน


Title: Re: แรงครับ
Post by: esc0264 on September 03, 2015, 07:56:01 PM
ขอบคุณครับ :2funny: