mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Edward on August 23, 2015, 12:28:18 PMTitle: นิวตันครับ
Post by: Edward on August 23, 2015, 12:28:18 PM
รูป 1 2 เป็นรูปข้อเดียวกันนะครับ. รูปพื้นเอียงแล้วมีมวลสองก้อนผูกกันนั้นบอกว่า มวลสองก้อนเท่ากันแต่อันแรกมี \mu=1/2  อีนต่อมามี \mu=1/3 ถ้าต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ลงพื้นเอียงต้องทำมุมกับพื้นเท่าไหร่  


Title: Re: นิวตันครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 25, 2015, 04:48:12 PM
ข้อ 1 ดูตอนที่ยังไม่ได้ตัดเชือกก่อนว่าแรงในสปริงมีขนาดเท่าใด
ทันทีที่ตัดเชือก แรงดึงเชือกด้านบนก้อน 1 kg จะเป็นศูนย์ แต่แรงในสปริงยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าสปริงยังยาวเท่าเดิมตอนแรก
จากนั้นก็ใช้กฎนิวตันข้อที่สองหาความเร่ง