mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: jali on February 21, 2015, 07:54:24 PMTitle: ความหนืด กับ ความร้อนที่เกิดขึ้นในของไหล
Post by: jali on February 21, 2015, 07:54:24 PM
คือว่าถ้าพิจารณาแผ่นของไหลหนืดที่ไถลผ่านกันอ่าครับ แล้วถ้าเราจับให้แผ่นล่างอยู่นิ่ง แล้วให้แผ่นบนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วvอ่าครับ เราจะได้ว่าแรงหนืดจะทำงานให้แก่ระบบ ด้วยอัตราคงที่ใช่มั้ยครับ ที่ผมสงสัยคืองานส่วนนี้กลายไปเป็นพลังงานอะไรในระบบของเราเหรอครับ
รูปตามด้านล่างเลยครับ