mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: CanonX on November 04, 2014, 08:18:48 PMTitle: ระดับน้ำในหลอดแก้ว
Post by: CanonX on November 04, 2014, 08:18:48 PM
โจทย์จากข้อสอบ EJU 2008 2nd Session (The Examination for Japanese University Admission for International Students) ครับ

ผมทำโดยใช้เงื่อนไขความดันที่ก้นถังมีค่าเท่ากันทุกจุด เขียนกราฟได้ข้อ 1 ครับ

แต่เฉลยตอบข้อ 3 ครับ  :buck2: ไม่ทราบว่าทำอย่างไรครับ แนะวิธีก็ได้ครับผม  >:A

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  :smitten:


Title: Re: ระดับน้ำในหลอดแก้ว
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 06, 2014, 08:00:05 AM
ตอนที่ระดับน้ำภายในและภายนอกเท่ากัน ความดันภายในหลอดมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศภายนอก และเมื่อใช้กฎของก๊าซอุดมคติ จะได้ว่า : P_{\text{atm}}AL = nRT  โดยที่ A คือพื้นที่หน้าตัดของหลอด ส่วนตัวแปรอื่นเป็นปริมาณตามปรกติที่ใช้ทั่วไป

ตอนที่ดึงหลอดขึ้นไป ความดันที่ผิวน้ำในหลอดต่ำกว่าความดันบรรยากาศภายนอกและมีค่าเท่ากับ  P_{\text{atm}} - \rho g \ell

และตามกฎของก๊าซอุดมคติ เราได้ว่า \left(P_{\text{atm}} - \rho g \ell\right) Ay = nRT = P_{\text{atm}}AL

เมื่อจัดรูปสมการ จะได้ว่า y = \dfrac{P_{\text{atm}}L}{P_{\text{atm}} - \rho g \ell}


Title: Re: ระดับน้ำในหลอดแก้ว
Post by: CanonX on November 06, 2014, 09:50:01 AM
ขอบคุณอาจารย์มากครับผม  :smitten: