mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: PGmwindow on October 04, 2014, 11:47:20 AMTitle: ความถี่บีตระหว่างส้อมเสียงและท่อปลายปิด
Post by: PGmwindow on October 04, 2014, 11:47:20 AM
ส้อมเสียงอันหนึ่งเกิดบีตกับท่อปลายปิดยาว 17 cm 4 ครั้งต่อวินาที เมื่อตัดปลายท่อออกเล็กน้อย พบว่าความถี่บีตลดลง ส้อมเสียงมีความถี่เท่าใด กำหนดให้อากาศมีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส
รบกวนขอแนวคิดหน่อยครับ  :)


Title: Re: ความถี่บีตระหว่างส้อมเสียงและท่อปลายปิด
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 04, 2014, 11:27:30 PM
หาให้ได้ว่าความถี่หลักมูลของท่อยาว 17 cm มีค่าเท่าใด จากความรู้ที่ว่าความถี่หลักมูลคือ f = v/4L เมื่อ L คือความยาวท่อ

ความถี่ของส้อมเสียงมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่านี้อยู่ 4 Hz

เมื่อความยาวท่อสั้นลง ความถี่หลักมูลของท่อจะสูงขึ้น แต่ความถี่บีตส์ลดลงแสดงว่าความถี่ส้อมเสียงสูงกว่าความถี่หลักมูลของท่อเดิม

ความถี่ของส้อมเสียงจึงมีค่ามากกว่าความถี่ของท่อยาว 17 cm อยู่ 4 Hz