mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => การเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ => Topic started by: korkaeww on July 02, 2014, 02:09:50 PMTitle: อยากจะให้รุ่นพี่มาตัวฟิสิกให้หน่อย
Post by: korkaeww on July 02, 2014, 02:09:50 PM
อยากได้ความรู้เพิ่มเติมจะเอาไปสอบเทียบอะครับ :coolsmiley: