mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: krirkfah on March 16, 2014, 04:40:46 PMTitle: Inductor
Post by: krirkfah on March 16, 2014, 04:40:46 PM
ผมสงสัยมานานมากเกี่ยวกับ ตัว L ในในวงจร   สมมติว่า เรามีกระแสคงที่ไหนผ่านตัวเหนี่ยวนำ หลังจากนั้นเราทำการเพิ่มกระแสขึ้น ตัวเหนี่ยวนำจะสร้าง induced emf  ซึ่งจะสร้างกระแสเหนี่ยวนำมาต้านการไหลของกระแสที่เรากำลังเพิ่มขึ้น(กระแสนี้อาจมาจากbattery หรืออะไรก็แล้วแต่)  ปัญหาที่ผมสงสัยเกิดหลังจากเหตุการณ์นี้ หลังจากเหตุการณ์นี้ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเหนี่วนำ(ที่มาจากbattery)จะถูกทำให้ลดลง(ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเหนี่ยวนำที่ต้าน)ซึ่งจะทำให้สนามแม่เหล็กที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ มีค่าลดลง นั้นหมายความว่า ตัวเหนี่ยวนำจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเพื่อมาต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงทำให้ได้ว่า กระแสเหนี่ยวนำจากตัวเหนี่ยวนำในสถานการณ์หลังจะต้องมีทิศเดียวกับที่กระแสจาก battery ไหลในตอนแรก  นี่ส่งผลให้ induced emf จากตัวเหนี่วนำจะต้องมีทิศกลับไปกลับมา  :o

ผมเลยงงว่าผมเข้าใจผิดที่ตรงไหนครับ เพราะถ้าทำแบบที่ผมอธิบายมันจะขัดกับหนังสือทุกเล่ม  :buck2:
 Title: Re: Inductor
Post by: jali on March 16, 2014, 05:21:05 PM
ผมงงว่าคุณkrirkfah สรุปได้อย่างไรว่ามันจะกลับไปกลับมาอ่าคับ


Title: Re: Inductor
Post by: krirkfah on March 16, 2014, 07:00:59 PM
ผมงงว่าคุณkrirkfah สรุปได้อย่างไรว่ามันจะกลับไปกลับมาอ่าคับ
ผมสรุปจากที่ว่าตอนแรกกระแสเพิ่มขึ้น ตัวเหนี่ยวนำสร้างกระแสต้านทำให้กระแสลดลง ซึ่งมันลดลงจากค่าที่เพิ่มแล้ว ทำให้มันต้องสร้างกระแสต้านอีกทีเลยเป็นเสริมอะครับ  ;D


Title: Re: Inductor
Post by: jali on March 16, 2014, 07:43:45 PM
คือ ที่คุณสามารถสรุปได้แบบนั้นเพราะเหมือนว่าเราคิดว่าไม่ว่าอีกส่วนของวงจรต่อกับอะไรมันก็ยังให้ผลแบบเดิม แต่ผมคิดว่าเราน่าจะลองกลับไปคิดว่าอีกส่วนของวงจรที่เราไม่ได้คำนึงถึงนั้นมันมีผลหรือเปล่า เช่นวิธีที่เราเพิ่มกระแส แล้วก็วิธีที่เราอ้างว่าถ้า กระแสเพิ่ม ความต่างศักย์ต้านจะทำให้กระแสลดลง ผมว่าตรงนี้มันมีผลกับอีกส่วนของวงจรด้วยลองไปคิดดูครับ


Title: Re: Inductor
Post by: gotzilawut on March 19, 2014, 09:39:56 AM
....จะถูกทำให้ลดลง..

ผมเลยงงว่าผมเข้าใจผิดที่ตรงไหนครับ เพราะถ้าทำแบบที่ผมอธิบายมันจะขัดกับหนังสือทุกเล่ม  :buck2:
 คือถ้ากระเเสกำลังเพิ่มขึ้น  ตัวเหนี่ยวนำเเค่ทำให้มันเพิ่มขึ้นช้าๆหรือเปล่่าครับ ไม่น่าจะถูกลดลง ดังนั้นยังไงกระเเสก็ยังเป็นทางเดิม ส่วนกระเเสที่ต้าน ก็ยังคงทิศเดิม