mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: rapee on January 14, 2014, 08:01:19 PMTitle: ขวดแม่เหล็ก
Post by: rapee on January 14, 2014, 08:01:19 PM
ใน young หน้า874 ที่เขาเขียนว่า
"...อนุภาคซึ่งอยู่ใกล้ขดลวดขดใดขดหนึ่งได้รับแรงแม่เหล็กในทิศทางเข้าหาศูนย์กลางของบริเวณ
 อนุภาคซึ่งมีอัตราเร็วที่เหมาะสมเคลื่อนที่วนเป็นเกลียวกลับไปมาระหว่างปลายหนึ่งองบริวณกับอีกปลายหนึ่ง
เนื่องจากอนุภาคประจุถูกกักในสนามแม่เหล็กเช่นนั้นได้ เราจึงเรียกมันวาขวดแม่เหล็ก..."

ผมสงสัยว่าอัตราเร็วที่เหมาะสมมันเป็นอย่างไร (คือมันมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เหมาะสมบ้าง)


Title: Re: ขวดแม่เหล็ก
Post by: jali on January 14, 2014, 08:55:15 PM
เหมาะสมก็คือมันจะไม่หลุดไปซะก่อนไงครับ ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ลองอ่านของป๋าดูครับ


Title: Re: ขวดแม่เหล็ก
Post by: rapee on January 16, 2014, 10:29:57 AM
ผมเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ