mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ไทย Thai Physics Olympiad => Topic started by: jali on December 22, 2013, 03:29:21 PMTitle: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on December 22, 2013, 03:29:21 PM
ข้อสอบครับ ปีนี้สอบตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามเลย แถมยังแจกแยกวิชาด้วยครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดพอดีไม่มีกล้องตัวเอง
ข้อสอบมีสามวิชา
1คลื่นเสียงและของไหล
2อิเล็คทรอนิกส์
3นาโนฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงสถิติ
ปล.สังเกตตรงท้ายข้อสอบอ.วุทธิพันธ์ ว่ามีเขียนอะไรไว้ :2funny:
ปล2.ข้อสอบอ.สุจินต์ยากมากกกก


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 22, 2013, 06:47:09 PM
ขอบคุณครับ  :smitten:


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: Witsune on December 23, 2013, 02:57:14 PM
ขอบคุณมากครับ  :gr8  ว่าแต่เป็น PDF ไหมครับ


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: pruegsanusak on December 23, 2013, 09:10:46 PM
ฉบับสแกนนะครับ  ;D

20 ธ.ค. 2556 สอบปฏิบัติการ
9 - 12 น. เรื่อง Force between magnets (30%)

21 ธ.ค. 2556 สอบทฤษฎี
9.00 - 10.30 น. วิชา "ฟิสิกส์เชิงสถิติและฟิสิกส์นาโน" อ.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ (23%)
10.30 - 12.00 น. วิชา "กลศาสตร์ของไหลและคลื่น" อ.สุจินต์ วังสุยะ (24%)
13.00 - 15.00 น. วิชา "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" อ.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์ (23%)

ฉบับ pdf - https://dl.dropboxusercontent.com/u/47922206/Physics/IPST_camp2_56-57_exams.pdf

กับรูปนะครับ จะได้อ่านง่ายๆ  :)


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 23, 2013, 10:05:08 PM
ขอบคุณสำหรับข้อสอบครับ  :smitten:


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: phi on December 24, 2013, 09:53:38 PM
ข้อสอบปีนี้ยากจังครับ >:A  >:A  :reading


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on December 25, 2013, 11:51:45 AM
ข้อสอบปีนี้ยากจังครับ >:A  >:A  :reading
แหมๆๆๆ พี่ phi ครับ ;D


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: brightzar on December 27, 2013, 12:03:42 AM
ลองทำข้อ1ของอ.สุจินต์นะครับ  :o

>>ภาพประกอบ(ด้านล่าง)<<


//u คือ ความเร็วของอนุภาคอากาศ ,P คือ ความดัน

พิจารณาจาก boundary condition และ ภาพข้างต้นได้ว่า
uTcosθ2 = uIcosθ1 - uRcosθ1  ....(1)
uTsinθ2 = uIsinθ1 + uRsinθ1      ....(2)
PT = PI + PR                ....(3)

ในเรื่องคลื่นเสียงเรารู้ว่า Z = P/u หรือ u = P/Z ...(4)
สมการ(1) เปลี่ยน u กลายเป็น PT/Z2 cosθ2 = PI/Z1 cosθ1 - PR/Z1 cosθ1  ...(5)
-ไม่ต้องการคลื่นส่งผ่าน ฉะนั้นหาทางกำจัดตัวแปร PT
(3)คูณด้วย cosθ2/Z2 ; PTcosθ2/Z2  = PIcosθ2/Z2  + PRcosθ2/Z2  ...(6)
(5) = (6)
PIcosθ1/Z1 - PRcosθ1/Z1 = PIcosθ2/Z2  + PRcosθ2/Z2
PIcosθ1/Z1  - PIcosθ2/Z2 =  PRcosθ2/Z2 + PRcosθ1/Z1
PI{cosθ1/Z1 - cosθ2/Z2 } =  PR{cosθ2/Z2 + cosθ1/Z1 }
{cosθ1/Z1  - cosθ2/Z2  } / {cosθ2/Z2 + cosθ1/Z1 } = PR/PI
PR/PI = {Z2 cosθ1 - Z1 cosθ2}/{Z1 cosθ2 + Z2 cosθ1}

แต่ ความเข้ม I แปรผันตรงกับ P2/Z
IR/II = (PR/PI)2 (Z1/Z1) = (PR/PI)2
IR/II = {Z2 cosθ1 - Z1 cosθ2}2/{Z1 cosθ2 + Z2 cosθ1}2        เป็นคำตอบ ข้อ ก.)

เงื่อนไข ไม่เกิดการสะท้อนคือ ความเข้มสะท้อน เป็น 0
หรือ IR/II = 0         เป็นคำตอบข้อ ข.)

จากผลข้อ ก.) และ ข.) ได้ว่า
{Z2 cosθ1 - Z1 cosθ2}2/{Z1 cosθ2 + Z2 cosθ1}2 = 0
Z2 cosθ1 - Z1 cosθ2 = 0
Z2 cosθ1 = Z1 cosθ2
ρ2c2 cosθ1 = ρ1c1 cosθ2        เป็นคำตอบข้อ ค.)

กฎของสเนลล์ sinθ1/sinθ2 = c1/c2     ...(7)
และใข้ผลข้อ ค.) ใน case ของแสงที่ Z ≈ c
c2 cosθ1 = c1 cosθ2
 cosθ1/cosθ2 = c1/c2    ...(8 )
(7) = (8 )
sinθ1/sinθ2 = cosθ1/cosθ2
sinθ1cosθ2 - cosθ2sinθ1 = 0
sin( θ1 - θ2 ) = 0
θ1 = θ2       เป็นคำตอบ ข้อ ง.)

ปล.มือใหม่หัดพิมพ์ครับ ใช้ latex ไม่เป็น ใครตาลายขออภัย  >:A >:A  ](*,)
ปล.2 เพราะความตาลายจึงงงอยู่นานตอนแรกได้คำตอบไม่ตรงกับในห้องสอบ :idiot2:


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: saris2538 on February 01, 2014, 07:32:57 PM
อ.สุจินต์ ข้อ 2 ครับ ;)
ก) h_2=h_0 และ u_2=u_0
ข) เราใช้วิชามาร :o โดยแอบมองคำถามข้อ ค) อาจารย์บอกเอาไว้ว่าข้อ ค) ใช้เบอร์นูลลีไม่ได้
ดังนั้น ข้อ ข) น่าจะใช้เบอร์นูลลีได้!!!
ก็ควรจะใช้เบอร์นูลลีได้แหละ เพราะว่า ไม่บีบ ไม่หมุน ไม่เร่ง ไม่หนืด
ไม่บีบ = ของไหลบีบอัดไม่ได้
ไม่หมุน = ของไหลไม่มีการหมุน
ไม่เร่ง = ที่จุดใดจุดหนึ่ง \displaystyle \frac{\partial v}{\partial t} = 0 (คือ steady state นั่นเอง แต่ไม่ได้แปลว่าของไหลไม่มีความเร่งนะ)
ไม่หนืด = ของไหลไม่มีความหนืด

สมการเบอร์นูลลี พิจารณาสายกระแสที่อยู่ที่ผิวน้ำพอดี
\displaystyle P_A + \rho g h_0 + \frac{1}{2} \rho u_0^2 = P_B + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho u_2^2

แต่ \displaystyle P_A = P_B = P_{\text{atm}} (เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าของเหลวมีความตึงผิว ก็ถือว่าไม่มี)

ดังนั้น \displaystyle 2g h_0 + u_0^2 = 2g h_2 + u_2^2 --> (1)


สมการความต่อเนื่อง คลองกว้างสม่ำเสมอ สมมติกว้าง \displaystyle b

\displaystyle bh_0 u_0 = bh_2 u_2 ดังนั้น \displaystyle h_2 = \frac{h_0 u_0}{u_2} --> (2)

แทนค่า (2) ใน (1)

\displaystyle 2g h_0 + u_0^2 = 2g \frac{h_0 u_0}{u_2} + u_2^2

\displaystyle u_2^3 - (2g h_0 + u_0^2)u_2 + 2gh_0 u_0 = 0

หารด้วย \displaystyle u_0^3 ทั้งสองข้างของสมการ

\displaystyle \left( \frac{u_2}{u_0} \right)^3 - \left( \frac{2g h_0}{u_0^2} + 1 \right) \left( \frac{u_2}{u_0} \right) + \frac{2g h_0}{u_0^2} = 0

ให้ \displaystyle \frac{u_2}{u_0}\equiv x

จะได้ \displaystyle x^3 - \left( \frac{2g h_0}{u_0^2} + 1 \right) x + \frac{2g h_0}{u_0^2} = 0

ฉุกคิดเล็กน้อยว่า คำตอบหนึ่งของสมการนี้คือ \displaystyle x=1 แน่ๆ (คำตอบของข้อ ก) นั่นเอง)
จึงแยกตัวประกอบได้ว่า

\displaystyle \left( x-1 \right) \left( x^2 + x - \frac{2g h_0}{u_0^2} \right) = 0

จึงได้คำตอบเป็น

\displaystyle x=1, \frac{-1+ \sqrt{1+\frac{8gh_0}{u_0^2}}}{2}, \frac{-1- \sqrt{1+\frac{8gh_0}{u_0^2}}}{2} --> (3)

ตัวหลังสุดใช้ไม่ได้ เพราะ x&gt;0
ดังนั้น
\displaystyle u_2 = xu_0 = \frac{\sqrt{u_0^2 + 8gh_0} - u_0}{2}

แทนค่า (3) ใน (2)
\displaystyle h_2 = \frac{h_0}{x} = \frac{2u_0 h_0}{\sqrt{u_0^2 + 8gh_0} - u_0}

ค) ดูรูปด้านล่าง พิจารณาในช่วงเวลา \displaystyle \delta t
ก้อนน้ำที่มีขอบซ้ายขวาเป็นเส้นประ เมื่อเวลาผ่านไป \delta t เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งที่ขอบซ้ายขวาเป็นเส้นทึบ
แรง \displaystyle F_2 - F_3 ทำให้น้ำส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นประกับทึบ มีความเร็วเปลี่ยนไปจาก \displaystyle u_2 เป็น \displaystyle u_3
น้ำส่วนนี้มีมวล \displaystyle \rho bh_2 u_2 \delta t

\displaystyle \left( F_2 - F_3 \right) \delta t = \rho bh_2 u_2 \delta t \left( u_3 - u_2 \right) --> (4)

F_2, F_3 คิดเหมือนแรงดันข้างเขื่อน (\displaystyle P_{\text{atm}} หักล้างกันทิ้ง) จะได้ \displaystyle F_2 = \frac{1}{2} \rho g h_2^2 b และ \displaystyle F_3 = \frac{1}{2} \rho g h_3^2 b
สมการความต่อเนื่อง

\displaystyle bh_2 u_2 = bh_3 u_3 ดังนั้น u_3 = \frac{h_2 u_2}{h_3} --> (5)

แทน (5) ลงใน (4)

\displaystyle \frac{1}{2}\rho g b \left( h_2^2 - h_3^2 \right) \delta t = \rho b h_2 u_2 \delta t \left( u_3 - u_2 \right)

ให้ \displaystyle x \equiv \frac{h_3}{h_2}

\displaystyle x^3 - \left( \frac{2u_2^2}{gh_2}+1 \right)x + \frac{2u_2^2}{gh_2} = 0

\displaystyle \left( x-1 \right) \left( x^2 + x - \frac{2u_2^2}{gh_2} \right) = 0

จึงได้คำตอบเป็น

\displaystyle x=1, \frac{-1 + \sqrt{1+\frac{8u_2^2}{gh_2}}}{2}, \frac{-1+ \sqrt{1+\frac{8u_2^2}{gh_2}}}{2} --> (3)

ตัวหลังสุดใช้ไม่ได้ เพราะ x&gt;0
ดังนั้น
\displaystyle u_3 = xu_2 = ...


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on April 14, 2014, 03:04:33 PM
Partป๋า ครับ  ;D
ข้อ2
หาcomplex impedance ก่อน
\displaystyle I=\frac{V_{0}e^{j\omega t}}{(x+x_{0})+j(y+y_{0})}=\frac{V_{0}e^{j(\omega t-\tan^{-1}(\dfrac{y+y_{0}}{x+x_{0}}))}}{\sqrt{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}}
ต่อมาหา complex voltage
\displaystyle V_{load}=\frac{V_{0}e^{j\omega t}}{(x+x_{0})+j(y+y_{0})}\times\left ( x_{0}+j y_{0} \right )=\frac{V_{0}e^{j(\omega t-\tan^{-1}(\dfrac{y+y_{0}}{x+x_{0}})+\tan^{-1}(\dfrac{y_{0}}{x_{0}}))}}{\sqrt{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}}\times\left ( \sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}} \right )
จะได้instantaneous power
\displaystyle P=VI=\frac{V_{0}^{2}\sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}}}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}})+\tan^{-1}(\frac{y_{0}}{x_{0}}))\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}}))
และ average powerคือ
\displaystyle \bar{P}=\frac{V_{0}^{2}x_{0}/2}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}
ต่อมาเงื่อนไขของโจทย์คือ
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_{0}}=0,\frac{\partial \bar{P}}{\partial y_{0}}=0
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial y_{0}}=0=\frac{-V_{0}^{2}x_{0}(y+y_{0})}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}
\displaystyle y_{0}=-y
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_{0}}=0=\frac{-V_{0}^{2}}{(x+x_{0})^{3}}\left ( x-x_{0} \right )
\displaystyle x_{0}=x
complex impedance
\displaystyle Z_{0}=x_{0}+jy_{0}=x-jy และเป็นconjugate ของinternal impedance


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: อภิชาตเมธี on April 14, 2014, 11:51:56 PM

....
จะได้instantaneous power
\displaystyle P=VI=\frac{V_{0}^{2}\sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}}}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}})+\tan^{-1}(\frac{y_{0}}{x_{0}}))\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}}))
และ average powerคือ
\displaystyle \bar{P}=\frac{V_{0}^{2}x_{0}}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}

...

เออตรงกำลังเฉลี่ยต้องมี \dfrac{1}{2} คูนด้วยรึเปล่าครับหลังจากอินทิเกรต


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on April 15, 2014, 08:53:40 AM
...
เออตรงกำลังเฉลี่ยต้องมี \dfrac{1}{2} คูนด้วยรึเปล่าครับหลังจากอินทิเกรต
ใช่ครับ ผมลืม ;D


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on April 15, 2014, 09:33:52 AM
Partป๋า ข้อแรกครับ
ก่อนอื่นอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับตัวop.amp. ก่อนนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองทำดูก่อน
Op.Amp. or Operational Amplifier คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ขยายสัญญาณโดยมันจะขยายสัญญาณในแบบที่
1.ถ้าเราต่อapplied voltageเข้าที่ขาบวก(ตามในรูป) มันจะขยายสัญญาณออกมาเป็น V=AV_{app} โดยที่Aคือกำลังขยายของop.amp.
2.ถ้าเราต่อapplied voltageเข้าที่ขาลบ มันจะขยายสัญญาณออกมาเป็น V=-AV_{app}
3.ปกติแล้วAมีค่าสูงมากๆ ในย่าน 10000 เท่า(ตามที่ป๋าได้กล่าวไว้ ;D)
4.Input impedanceมีค่าสูงมาก เข้าใกล้อนันต์(ถ้าเป็นop.amp.อุดมคติ ซึ่งก็คือในโจทย์ทั่วไป)
5.Output Impedanceมีค่าเป็น0
6.op.amp.จะมี supply voltageคอยเลี้ยงอยู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะเอาพลังงานมาจากไหนเพราะเราใส่ให้มันเอง
7.อย่างที่เรารู้กันว่าศักย์มีค่ากำหนดตามใจเรา ตามที่เราได้เลือกจุดอ้างอิงไว้ ดังนั้นจุดอ้างอิงของop.amp.คือground นั่นคือต้องต่อขาของอุปกรณ์ลงพื้นนั่นเอง(ตามรูปที่ป๋าเขียนไว้เลยครับ)


ต่อมาเป็นวิธีทำครับ ;D
ตามรูปเราได้ว่า
\displaystyle V=A\left ( \frac{VR_{0}}{R_{0}+R_{f}} -i_{2}R_{2}\right )\ldots (1)
\displaystyle i_{2}R_{2}=\frac{q_{2}}{C_{2}}\ldots (2)
\displaystyle V=i_{2}R_{2}+i_{1}R_{1}+\frac{q_{1}}{C_{1}}\ldots (3)
\displaystyle \frac{\mathrm{d} q_{2}}{\mathrm{d} t}=i_{1}-i_{2}\ldots (4)
\displaystyle \frac{\mathrm{d} q_{1}}{\mathrm{d} t}=i_{1}\ldots (5)
เอา สมการ2แทนลงในสมการ4ได้
\displaystyle \frac{\mathrm{d} q_{2}}{\mathrm{d} t}+\frac{q_{2}}{R_{2}C_{2}}=i_{1}
\displaystyle V\left ( \frac{1}{A}-\frac{R_{0}}{R_{0}+R_{f}} \right )=-i_{2}R_{2}
และเนื่องจากAโตมาก
\displaystyle V=\frac{R_{2}(R_{0}+R_{f})}{R_{0}}i_{2}
แทนVลงในสมการ(3)
\displaystyle \left ( \frac{R_{f}}{R_{0}} +1\right )R_{2}i_{2}=i_{2}R_{2}+i_{1}R_{1}+\frac{q_{1}}{C_{1}}
ทีนี้ดิฟเทียบtทั้งสองข้าง
\displaystyle \left ( \frac{R_f}{R_{0}} \right )\frac{\dot{q_{2}}}{R_{1}C_{2}}=\left ( \ddot{q_{2}}+\frac{\dot{q_{2}}}{R_{2}C_{2}} \right )+\frac{1}{R_{1}C_{1}}\left ( \dot{q_{2}}+\frac{q_{2}}{R_{2}C_{2}} \right )
\displaystyle \ddot{q_{2}}+\dot{q_{2}}\left ( \frac{1}{R_{2}C_{2}}+\frac{1}{R_{1}C_{1}}-\frac{R_f}{R_{0}} \frac{1}{R_{1}C_{2}} \right )+\frac{q_{2}}{R_{2}C_{2}}=0
มันจะสั่นก็ต่อเมื่อพจน์หน้า คิวดอตเป็น0ได้เงื่อนไขคือ
\displaystyle \frac{1}{R_{2}C_{2}}+\frac{1}{R_{1}C_{1}}-\frac{R_f}{R_{0}} \frac{1}{R_{1}C_{2}}
\displaystyle \frac{R_{f}}{R_{0}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}+\frac{C_{2}}{C_{1}}
และความถี่คือ
\displaystyle \omega^{2}=\frac{1}{R_{1}R_{2}C_{1}C_{2}}
\displaystyle f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{R_{1}R_{2}C_{1}C_{2}}}
ความคลาดเคลื่อนคือ
\displaystyle \delta f=\delta \frac{1}{RC}=f \left ( \frac{\delta R}{R}+\frac{\delta C}{C} \right )
ดังนั้นมันคลาดไป10%


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on April 15, 2014, 02:21:50 PM
Partป๋า ข้อสุดท้ายครับ ;D
(ก)และ(ข)
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราต้องการหาคือ
จากกฏkirchoff
\displaystyle V(x,t)-L\delta x/2\frac{\partial I(x,t)}{\partial t}-V(x+\delta x,t)-L\delta x/2\frac{\partial I_{x,t}}{\partial t}=0
\displaystyle -\frac{\partial V(x,t)}{\partial x}=L\frac{\partial I(x,t)}{\partial t}
\displaystyle I(x+\delta x,t)-I(x,t)=-C\delta x \frac{\partial V(x,t)}{\partial t}
\displaystyle \frac{\partial I(x,t)}{\partial x}=-C\frac{\partial V(x,t)}{\partial t}
(ค)
จะได้
\displaystyle \frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial x^2}=LC\frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial t^2}=\frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^2 I(x,t)}{\partial t^2}
และ
\displaystyle \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2}=LC\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}=\frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}
\displaystyle c=\sqrt{\frac{1}{LC}}
(ง)
ต่อมาแก้สมการ
\displaystyle \frac{\mathrm{d^{2}} f(x)}{\mathrm{d} x^{2}}=-\omega^{2}LCf(x)
\displaystyle f(x)=Ae^{+j\omega \sqrt{LC}x}+Be^{-j\omega \sqrt{LC}x}
ใช้ความสัมพันธ์
\displaystyle -\frac{\partial V(x,t)}{\partial x}=L\frac{\partial I(x,t)}{\partial t}
\displaystyle \left[j\omega \sqrt{LC}Ae^{+j\omega \sqrt{LC}x}-j\omega \sqrt{LC}Be^{-j\omega \sqrt{LC}x} \right]e^{j\omega t}=-Lg(x)j\omega e^{j\omega t},g(x)=-1/L(\sqrt{LC}Ae^{+j\omega \sqrt{LC}x}- \sqrt{LC}Be^{-j\omega \sqrt{LC}x})
(จ)
ใช้ผลจากข้อก่อนหน้า
\displaystyle Z=\frac{f(x=0)}{g(x=0)}=\frac{A+B}{A-B}\sqrt{\frac{L}{C}}
จบบริบูรณ์แล้วครับ สำหรับpartป๋า :)


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: konmaikeng on April 17, 2014, 11:25:37 AM
พี่ๆครับ พวกเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ กลศาสตร์สถิติแล้วก็ฟิสิกส์นาโนแบบที่ใช้ในค่ายนี่พอจะหาอ่านข้างนอกได้จากที่ไหนบ้างครับ :)


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on April 17, 2014, 12:42:20 PM
พี่ๆครับ พวกเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ กลศาสตร์สถิติแล้วก็ฟิสิกส์นาโนแบบที่ใช้ในค่ายนี่พอจะหาอ่านข้างนอกได้จากที่ไหนบ้างครับ :)
กลศาสตร์สถิติที่ใช้ในค่ายอ่านจากyoung ก็ได้ครับ ส่วนอันอื่นนี่คงต้องมาเรียนในค่ายครับ เพราะมันไม่ค่อยซ้ำกันในแต่ละปี


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: hillkoogame on October 29, 2014, 09:21:40 PM
Partป๋า ครับ  ;D
ข้อ2
หาcomplex impedance ก่อน
\displaystyle I=\frac{V_{0}e^{j\omega t}}{(x+x_{0})+j(y+y_{0})}=\frac{V_{0}e^{j(\omega t-\tan^{-1}(\dfrac{y+y_{0}}{x+x_{0}}))}}{\sqrt{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}}
ต่อมาหา complex voltage
\displaystyle V_{load}=\frac{V_{0}e^{j\omega t}}{(x+x_{0})+j(y+y_{0})}\times\left ( x_{0}+j y_{0} \right )=\frac{V_{0}e^{j(\omega t-\tan^{-1}(\dfrac{y+y_{0}}{x+x_{0}})+\tan^{-1}(\dfrac{y_{0}}{x_{0}}))}}{\sqrt{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}}\times\left ( \sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}} \right )
จะได้instantaneous power
\displaystyle P=VI=\frac{V_{0}^{2}\sqrt{x_{0}^{2}+y_{0}^{2}}}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}})+\tan^{-1}(\frac{y_{0}}{x_{0}}))\sin(\omega t-\tan^{-1}(\frac{y+y_{0}}{x+x_{0}}))
และ average powerคือ
\displaystyle \bar{P}=\frac{V_{0}^{2}x_{0}/2}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}
ต่อมาเงื่อนไขของโจทย์คือ
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_{0}}=0,\frac{\partial \bar{P}}{\partial y_{0}}=0
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial y_{0}}=0=\frac{-V_{0}^{2}x_{0}(y+y_{0})}{(x+x_{0})^{2}+(y+y_{0})^{2}}
\displaystyle y_{0}=-y
\displaystyle \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_{0}}=0=\frac{-V_{0}^{2}}{(x+x_{0})^{3}}\left ( x-x_{0} \right )
\displaystyle x_{0}=x
complex impedance
\displaystyle Z_{0}=x_{0}+jy_{0}=x-jy และเป็นconjugate ของinternal impedance
ตรงที่ได้ inatantaneous power
P= VI =.....sin(....)sin(....)
ทำไมถึงเป็น sin อะครับ
ก็ที่อาจารย์วุทธิพันธุ์ให้มาคือ
instantaneous power = real part I * real part V
real part ก็น่าจะเป็น cos ไม่ใช้หรือครับ :idiot2: :idiot2:


Title: Re: ข้อสอบปลายค่าย2 ปี 56-57
Post by: jali on November 06, 2014, 09:36:37 PM
?..]
complex impedance
\displaystyle Z_{0}=x_{0}+jy_{0}=x-jy และเป็นconjugate ของinternal impedance
ตรงที่ได้ inatantaneous power
P= VI =.....sin(....)sin(....)
ทำไมถึงเป็น sin อะครับ
ก็ที่อาจารย์วุทธิพันธุ์ให้มาคือ
instantaneous power = real part I * real part V
real part ก็น่าจะเป็น cos ไม่ใช้หรือครับ :idiot2: :idiot2:
เป็นอะไรก็ได้ครับ แค่เลือกให้มันเหมือนกันก็พอ ป๋าเค้าแค่ต้องการบอกว่ามันต้องใช้real part หรือ imaginary part ให้ตรงกันก็พอครับ