mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => ความเข้าใจผิด ๆ ในฟิสิกส์ => Topic started by: chaiking555 on November 20, 2013, 04:24:54 PMTitle: ไม่เข้าใจเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ครับ
Post by: chaiking555 on November 20, 2013, 04:24:54 PM
ผมมีโจทย์มาถามประกอบด้วยครับ

http://image.ohozaa.com/view2/xdZQn9SFZ3kTPjQH

สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องการเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบขึ้นต่อกันครับ มวลAเคลื่อนไปทางขวา มวลBก็ย่อมเคลื่อนที่ลง โดยความเร็วที่มวลBเคลื่อนที่ลง เป็นความเร็วของมวลBเลย

แต่เฉลยบอกว่าความเร็วที่เคลื่อนที่ลงเป็นความเร็วสัมพัทธ์เทียบมวลA ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับตรงที่ว่าเพราะมวลBมันไปพาดถูกมวลA ความเร็วที่ได้เลยต้องเทียบกับมวลA เพราะถือว่ามวลAเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย

แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีครับ คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่วัตถุมันจะพาดจะวางซ้อนหรือเพียงแค่ใช้เชือกผูกต่อกันแล้วต้องใช้ความเร็วเทียบกับมวลอีกก้อนนึงแบบตามตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา
และก็ไม่รู้ว่าควรเลือกมวลไหนเป็นมวลอ้างอิงดีครับ


Title: Re: ไม่เข้าใจเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 20, 2013, 07:59:21 PM
...

แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีครับ คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่วัตถุมันจะพาดจะวางซ้อนหรือเพียงแค่ใช้เชือกผูกต่อกันแล้วต้องใช้ความเร็วเทียบกับมวลอีกก้อนนึงแบบตามตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา
และก็ไม่รู้ว่าควรเลือกมวลไหนเป็นมวลอ้างอิงดีครับ

 หลักการคือเขียนตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย หาความเร็วในแต่ละแกนอ้างอิงเทียบกรอบเฉื่อยโดยการหาอนุพันธ์ของตำแหน่งเทียบกับเวลา
ความเร็วของวัตถุเป็นผลบวกเวกเตอร์ของความเร็วในแต่ละแกน  ขนาดของมันหาได้จากกฎปีทาโกรัส


Title: Re: ไม่เข้าใจเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ครับ
Post by: jali on November 20, 2013, 09:04:51 PM
สิ่งที่โจทย์ต้องการจะสื่อก็คือ ถ้าเราไปอยู่ที่มวลAเราจะเห็นมวลBเคลื่อนที่ลงเท่านั้น(ลองไปคิดดูครับว่าทำไม) แต่กรอบของมวลAไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อย(แน่นอนว่ามันคงมีความเร่ง จากแรงตึงเชือก) แต่เรื่องความเร็วสัมพัทธ์เราไม่จำเป็นต้องใช้กรอบอ้างอิงเฉื่อย(เพราะมันไม่ใช่กฏเกณฑ์ทางฟิสิกส์ใดๆที่มีข้อจำกัดการใช้งาน อย่างน้อยก็ในโลกที่เราอาศัยอยู่)
แต่วิธีที่แน่นอนที่สุดก็ตามที่อ.ปิยพงษ์บอกมาครับ