mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: Prame_kung on September 04, 2013, 07:46:10 PMTitle: โจทย์เรื่องเลนส์
Post by: Prame_kung on September 04, 2013, 07:46:10 PM
ข้อนี้คิดยังไงหรอครับ


Title: Re: โจทย์เรื่องเลนส์
Post by: krirkfah on September 05, 2013, 01:16:43 AM
ตอบข้อ 1 ครับ วิธีการคิดก็หาระยะโฟกัสของเลนส์นูนก่อน ซึ่งหาได้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาครับ พอหาได้ให้เราทำคล้ายๆกับที่เราแก้ปัญหาสำหรับสองเลนส์ครับ  โดยหาระยะภาพของการหักเหครั้งที่1(เพื่อความง่ายผมให้เลนส์นูนที่โจทย์ให้มาเป็นเลนส์หักเหแรก) ก่อน แล้วระยะภาพของการหักเหครั้งแรกเป็นระยะวัตถุของการหักเหครั้งที่2 ตอนคิดหักเหครั้งที่สองให้ระวังเครื่องหมายให้ดีนะครับ เครื่องหมายของระยะวัตถุต้องติดลบนะครับ เพราะวัตถุอยู่คนละฝั่งกับแสงที่เข้า(การกำหนดเครื่องหมายตามหนังสือyoung)

ปล.อาจให้เลนส์ที่เกิดหารหักเหครั้งแรกเป็นเลนส์ที่โจทย์ถามหาความยาวโฟกัสก็ได้ครับ เพราะว่าเลนส์บาง แต่อาจจะยุ่งยากกว่า  :)