mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: jali on June 23, 2013, 05:15:26 PMTitle: เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กครับ
Post by: jali on June 23, 2013, 05:15:26 PM
คือว่าในหนังสือฟิสิกส์สอวน.อ่าครับ หน้า192-193ตัวอย่าง2.20 ตรงข้อสังเกต1อ่าครับ ที่ว่า
\displaystyle \vec{B^{\prime}}=\left(\mu_{0} \cdot \varepsilon_{0} \right) \left(\vec{v} \times \vec{E} \right)
ผมอยากรู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรครับ