mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: jali on June 06, 2013, 05:50:07 PMTitle: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: jali on June 06, 2013, 05:50:07 PM
คือผมสงสัยครับว่าเวลาที่เรานำเอาทรงกลมตัวนำที่มีโพรงด้านในมา แล้วใส่ประจุลงไป หลังจากนั้นผมเจาะรูเล็กๆให้เชื่อมไปถึงโพรง แล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากเจาะรูเสร็จมันจะมีประจุไปสะสมในผิวด้านในหรือเปล่าครับ


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: krirkfah on June 06, 2013, 10:36:27 PM
ใช่หมายถึง ทรงกลมตัวนำมีโพรงแล้วมีประจุอยู่ด้านในโพรง หลังจากนั้นก็เจาะรุ้จากที่ผิวตัวนำไปถึงตรงจุดที่พี่โพรงรึเปล่าครับ  :)


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: jali on June 07, 2013, 07:01:32 PM
ใช่หมายถึง ทรงกลมตัวนำมีโพรงแล้วมีประจุอยู่ด้านในโพรง หลังจากนั้นก็เจาะรุ้จากที่ผิวตัวนำไปถึงตรงจุดที่พี่โพรงรึเปล่าครับ  :)
ไม่ใช่ครับ ตอนแรกประจุกระจายอยู่ข้างนอกครับ


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 09, 2013, 12:37:57 PM
คือผมสงสัยครับว่าเวลาที่เรานำเอาทรงกลมตัวนำที่มีโพรงด้านในมา แล้วใส่ประจุลงไป หลังจากนั้นผมเจาะรูเล็กๆให้เชื่อมไปถึงโพรง แล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากเจาะรูเสร็จมันจะมีประจุไปสะสมในผิวด้านในหรือเปล่าครับ

ถ้าเล็กมาก ประจุน่าจะประมาณเป็นศูนย์ได้

ให้สร้างผิวเกาส์เซียนผ่านเนื้อตัวนำ ผิวนี้จะผ่านส่วนที่เป็นรูเล็ก ๆ ด้วย
ฟลักซ์ที่ผ่านส่วนผิวในเนื้อตัวนำเป็นศูนย์ เพราะสนามไฟฟ้าในเนื้อตัวนำเป็นศูนย์  ส่วนที่ผ่านรูจะมีค่าน้อยมากเพราะพื้นที่รูมีขนาดน้อยมาก นอกจากนั้นสนามไฟฟ้าตรงบริเวณรูน่าจะมีขนาดน้อยด้วย เพราะสนามไฟฟ้าจากประจุ (ถ้ามี) ที่รอบ ๆ รู น่าจะมีทิศทางที่หักล้างกันเป็นส่วนใหญ่  ทำให้ฟลักซ์ที่ผ่านผิวปิดมีค่าน้อยมาก  ประจุที่อยู่ภายในผิวปิดจึงมีค่าน้อยไปด้วย จนประมาณว่าเป็นศูนย์ถ้ารูเล็กมาก ๆ


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: jali on June 09, 2013, 04:20:32 PM
คือผมสงสัยครับว่าเวลาที่เรานำเอาทรงกลมตัวนำที่มีโพรงด้านในมา แล้วใส่ประจุลงไป หลังจากนั้นผมเจาะรูเล็กๆให้เชื่อมไปถึงโพรง แล้วผมอยากรู้ว่าหลังจากเจาะรูเสร็จมันจะมีประจุไปสะสมในผิวด้านในหรือเปล่าครับ

ถ้าเล็กมาก ประจุน่าจะประมาณเป็นศูนย์ได้

ให้สร้างผิวเกาส์เซียนผ่านเนื้อตัวนำ ผิวนี้จะผ่านส่วนที่เป็นรูเล็ก ๆ ด้วย
ฟลักซ์ที่ผ่านส่วนผิวในเนื้อตัวนำเป็นศูนย์ เพราะสนามไฟฟ้าในเนื้อตัวนำเป็นศูนย์  ส่วนที่ผ่านรูจะมีค่าน้อยมากเพราะพื้นที่รูมีขนาดน้อยมาก นอกจากนั้นสนามไฟฟ้าตรงบริเวณรูน่าจะมีขนาดน้อยด้วย เพราะสนามไฟฟ้าจากประจุ (ถ้ามี) ที่รอบ ๆ รู น่าจะมีทิศทางที่หักล้างกันเป็นส่วนใหญ่  ทำให้ฟลักซ์ที่ผ่านผิวปิดมีค่าน้อยมาก  ประจุที่อยู่ภายในผิวปิดจึงมีค่าน้อยไปด้วย จนประมาณว่าเป็นศูนย์ถ้ารูเล็กมาก ๆ
ขอบคุณครับ อาจารย์
ถ้างั้นแสดงว่าถ้ารูมันไม่เล็กมาก(แบบที่เราสมมุติ) มันก็จะมีประจุส่วนหนึ่งเข้าไปกระจายอยู่ข้างในโพรงตามที่กฏของเกาส์ควรจะบอกว่ามีได้ ใช่ไหมครับ


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 09, 2013, 04:47:43 PM
...
ถ้างั้นแสดงว่าถ้ารูมันไม่เล็กมาก(แบบที่เราสมมุติ) มันก็จะมีประจุส่วนหนึ่งเข้าไปกระจายอยู่ข้างในโพรงตามที่กฏของเกาส์ควรจะบอกว่ามีได้ ใช่ไหมครับ
ใช่ ...


Title: Re: การกระจายประจุเมื่อทรงกลมเจาะรู
Post by: jali on June 09, 2013, 06:20:48 PM
...
ถ้างั้นแสดงว่าถ้ารูมันไม่เล็กมาก(แบบที่เราสมมุติ) มันก็จะมีประจุส่วนหนึ่งเข้าไปกระจายอยู่ข้างในโพรงตามที่กฏของเกาส์ควรจะบอกว่ามีได้ ใช่ไหมครับ
ใช่ ...
ขอบคุณมากครับ