mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: gotzilawut on May 19, 2013, 10:08:59 PMTitle: เกี่ยวกับการลอดผ่านสลิตครับ
Post by: gotzilawut on May 19, 2013, 10:08:59 PM
ผมงงว่าปล่อยหน้าคลื่นให้กระทบสลิต ที่ห่างกัน d ด้วยมุมเซตาหนึ่ง    เเล้วคลื่นที่ผ่านรูออกมาจะมีเฟสตรงกันไหมครับ  ถ้าตรงเพราะอะไรครับ    ถ้าไม่ตรงเพราะอะไรครับ วานผู้รู้ช่วยที T T


Title: Re: เกี่ยวกับการลอดผ่านสลิตครับ
Post by: jali on May 21, 2013, 09:53:11 AM
ผมงงว่าปล่อยหน้าคลื่นให้กระทบสลิต ที่ห่างกัน d ด้วยมุมเซตาหนึ่ง    เเล้วคลื่นที่ผ่านรูออกมาจะมีเฟสตรงกันไหมครับ  ถ้าตรงเพราะอะไรครับ    ถ้าไม่ตรงเพราะอะไรครับ วานผู้รู้ช่วยที T T
กำหนดสถาการณ์ให้ชัดเจนหน่อยครับ ว่าให้หาอะไรตรงไหน