mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวน => Topic started by: peerawich on May 17, 2013, 01:17:46 PMTitle: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: peerawich on May 17, 2013, 01:17:46 PM
ผลการแข่งขัน นร.ศูนย์เตรียมอุดมศึกษา
4 เหรียญทอง
นาย สัณหภณ เกตุเกล้า
นาย ศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพร
นายวัชระ      ศรวณีย์                   
6 เหรียญเงิน
นายณัฐวัตร   โพธิ์สุวรรณ์
นายธิปยวิศว์   ชื่นจิตร                
เด็กชายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์  
นายศักดิพัฒน์  ทรงวิศิษฏ์            
นายจิรธันว์     ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ    
นายชยพล     หล่อธราประเสริฐ      
4เหรียญทองแดง
เด็กหญิงณพัฐอร  ประเสริฐธรรม        
นายเมธัส      พิริยจิตรกรกิจ          
นายภวิศ       ตันติไพบูลย์วุฒิ      
นายภัทรดร     ไชยอนันต์สวัสดิ์      
3 เกียรติคุณประกาศ
นายสมภพ     ชนกประสิทธิ์            
นายพีรวิชญ์    สินธุพันธ์ประทุม      
นายณัฐภัทร   ระลึกฤาเดช            


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: It is GOL on May 17, 2013, 01:36:03 PM
ปีนี้โหดจังครับ  :o


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on May 17, 2013, 03:30:25 PM
ยินดีด้วยครับโหดมากๆครับ  :)


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 17, 2013, 07:03:18 PM
อันนี้ของศูนย์มหิดลฯครับ ;D
1ทอง
4เงิน
2เกียรติคุณประกาศ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 17, 2013, 08:02:35 PM
อันนี้ของศูนย์มหิดลฯครับ ;D
1ทอง
4เงิน
2เกียรติคุณประกาศ


jali ได้ทองใช่ไหม  ;D


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: K.P. on May 17, 2013, 08:44:59 PM
ยินดีกับน้องๆทุกคนครับ  :)


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Torotor:) on May 17, 2013, 10:19:17 PM
ผลการแข่งขัน นร.ศูนย์เตรียมอุดมศึกษา
4 เหรียญทอง
นาย สัณหภณ เกตุเกล้า
นาย ศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพร
6 เหรียญเงิน
นายณัฐวัตร   โพธิ์สุวรรณ์
นายธิปยวิศว์   ชื่นจิตร                 
เด็กชายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์ 
นายศักดิพัฒน์  ทรงวิศิษฏ์             
นายจิรธันว์     ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ     
นายชยพล     หล่อธราประเสริฐ       
4เหรียญทองแดง
เด็กหญิงณพัฐอร  ประเสริฐธรรม       
นายเมธัส      พิริยจิตรกรกิจ           
นายภวิศ       ตันติไพบูลย์วุฒิ       
นายภัทรดร     ไชยอนันต์สวัสดิ์     
3 เกียรติคุณประกาศ
นายสมภพ     ชนกประสิทธิ์           
นายพีรวิชญ์    สินธุพันธ์ประทุม       
นายณัฐภัทร   ระลึกฤาเดช             

เหรียญทองขาดไปคนนึงปะ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: peerawich on May 17, 2013, 10:23:46 PM
ผลการแข่งขัน นร.ศูนย์เตรียมอุดมศึกษา
4 เหรียญทอง
นาย สัณหภณ เกตุเกล้า
นาย ศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพร
6 เหรียญเงิน
นายณัฐวัตร   โพธิ์สุวรรณ์
นายธิปยวิศว์   ชื่นจิตร                 
เด็กชายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์ 
นายศักดิพัฒน์  ทรงวิศิษฏ์             
นายจิรธันว์     ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ     
นายชยพล     หล่อธราประเสริฐ       
4เหรียญทองแดง
เด็กหญิงณพัฐอร  ประเสริฐธรรม       
นายเมธัส      พิริยจิตรกรกิจ           
นายภวิศ       ตันติไพบูลย์วุฒิ       
นายภัทรดร     ไชยอนันต์สวัสดิ์     
3 เกียรติคุณประกาศ
นายสมภพ     ชนกประสิทธิ์           
นายพีรวิชญ์    สินธุพันธ์ประทุม       
นายณัฐภัทร   ระลึกฤาเดช             

เหรียญทองขาดไปคนนึงปะ
แก้เรียบร้อย ขอบคุณมาก


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on May 17, 2013, 11:06:53 PM
Jali (วิชญ์ ศรีปรัชญากุล) ทองอันดับ 1 ครับ  :o  :gr8 >:A


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on May 17, 2013, 11:12:59 PM
คุณ jali เก่งจังครับ  ;D ยินดีด้วยครับทุกท่าน


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 18, 2013, 09:24:50 AM
...
jali ได้ทองใช่ไหม  ;D
ใช่ครับอาจารย์ :) ขอบคุณมากครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: dx on May 18, 2013, 09:28:01 AM
ยินดีกับทุกคนด้วยครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: kantpiya on May 18, 2013, 11:53:56 AM
สุดยอดเลยครับ  คนเกือบได้ทองคงจะเซงน่าดู  ;D ปีนี้ข้อสอบยากจริงๆ  :o


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Wanted on May 18, 2013, 04:01:28 PM
ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ  :gr8 :smitten:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Benjamin Blackword on May 18, 2013, 10:04:07 PM
มีข้อสอบกันยังครับ ถ้ายังไม่มีจะได้ลองเอามาโพส เพราะเห็นปีนี้ยังไม่มีการโพสเลย จะได้ลองเอามาทำกัน เพื่อความหลากหลายครับ  :smitten:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 18, 2013, 10:27:54 PM
ช่วยโพสต์หน่อยครับ  :)


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Benjamin Blackword on May 18, 2013, 10:53:50 PM
ช่วยโพสต์หน่อยครับ  :)
รอสักครู่นะครับ :)


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Benjamin Blackword on May 18, 2013, 10:56:42 PM
ข้อสอบทฤษฎีมีทั้งหมด 3 ข้อใหญ่
แต่ที่แปลกคือ ปีนี้แสงออกข้อใหญ่เลย!!!!!!!!!!!
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย , ไฟฟ้าสถิต , แม่เหล็กไม่ออกทฤษฎีเลยปีนี้


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Benjamin Blackword on May 18, 2013, 10:58:22 PM
ข้อสอบปฏิบัติ ปีนี้ออก 1 ข้อใหญ่ 4 ชม.!!!!! ไม่ใช่2ข้อ ข้อละ 2ชม. เหมือนทุกๆปี


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 19, 2013, 06:55:40 PM
ข้อ3อ่าครับ
ข้อย่อย(ซ)กับข้อย่อย(ฌ) ผมยังไม่มีแนวคิดเลยอ่าครับ มันควรจะเริ่มอย่างไรดีครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 20, 2013, 07:27:12 PM
ข้อ3อ่าครับ
ข้อย่อย(ซ)กับข้อย่อย(ฌ) ผมยังไม่มีแนวคิดเลยอ่าครับ มันควรจะเริ่มอย่างไรดีครับ

มีเฉลยข้อ 3 อยู่ที่ http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236 (http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236)  แต่เดาว่าคงได้เห็นเฉลยกันแล้ว  ;D


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 20, 2013, 08:08:57 PM
ข้อ3อ่าครับ
ข้อย่อย(ซ)กับข้อย่อย(ฌ) ผมยังไม่มีแนวคิดเลยอ่าครับ มันควรจะเริ่มอย่างไรดีครับ

มีเฉลยข้อ 3 อยู่ที่ http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236 (http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236)  แต่เดาว่าคงได้เห็นเฉลยกันแล้ว  ;D
อ๋อเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ap08007050 on May 21, 2013, 11:51:23 PM
สสวท ปีนี้เขารับ30ผมยังอดเลย เขามีเรียกสำรองเปล่าครับ ถ้าเรียกส่วนใหญ่เรียกกันกี่คนได้ครับ ?    
ปล ที่พักและห้องน้ำปีนี้แย่มากฮ่าๆๆ ผมบางทีก็ไม่อาบน้ำเช้าอะ
 ;D


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 22, 2013, 05:33:19 AM
สสวท ปีนี้เขารับ30ผมยังอดเลย เขามีเรียกสำรองเปล่าครับ ถ้าเรียกส่วนใหญ่เรียกกันกี่คนได้ครับ ?    
ปล ที่พักและห้องน้ำปีนี้แย่มากฮ่าๆๆ ผมบางทีก็ไม่อาบน้ำเช้าอะ
 ;D

ทำใจได้แล้ว เขาไม่เรียกสำรองอีกแล้ว

เรื่องที่พักและห้องน้ำให้โทรฯไปบอกหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ม.บูรพา และสอวน. 02 2528916


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 24, 2013, 05:09:55 PM
ผมขอลองทำดูนะครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่าผิดตรงไหน
1.1
a) จาก \displaystyle \vec{v}_{a/b}=\vec{v}_a-\vec{v}_b
\displaystyle \vec{v}_{cd/bc}=\vec{v}_{cd}-\vec{v}_{bc}=(u-\frac{\omega l}{2} \cos\theta)\hat{j}+\frac{\omega l}{2}  \sin\theta\hat{i} Ans.
b)พิจารณาการเคลื่อนที่ของcdรอบจุดcซึ่งเฉื่อยเราจะได้ว่าแรงทุกแรงที่ทำต่อcdจะผ่านจุดcดังนั้นangular momentumของcdจะถูกอนุรักษ์
จาก \displaystyle \vec{L}_c=\vec{L}_{c.m./c}+\vec{L^{\prime}_{c.m.}}
\displaystyle \vec{L}_c=\hat{k}(\frac{mul\cos\theta}{2}-\frac{m\omega l^{2}\cos^{2}\theta}{4})+-\hat{k}(\frac{m\omega l^{2}\sin^{2}\theta}{4})+(-\frac{1}{12}ml^{2}\omega)\hat{k}
\displaystyle 0\hat{k}=\hat{k}(\frac{mul\cos\theta}{2}-\frac{m\omega l^{2}}{4}-\frac{ml^{2}\omega}{12})
\displaystyle u=\frac{2\omega l}{3\cos\theta}Ans.
c)จากทฤษฏีการดล-โมเมนตัม
\displaystyle \int \vec{F} dt=\Delta \vec{P}
\displaystyle \vec{J}=m(\Delta \vec{v})=m(3u-\frac{3u\cos^{2}\theta}{2})\hat{j} แต่ผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำผมได้ \vec{J}=3mu\sin^{2}\theta\hat{j} ผมคงทดเลขผิดที่ไหนซักที่ ;D


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 24, 2013, 05:37:25 PM
1.2
ก)แรงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลำอากาศ
\delta m=\rho \delta V=\rho (\pi r^{2}v\delta t)
\delta p=\delta m \cdot v=\rho (\pi r^{2}v^{2}\delta t)
F=\frac{\delta p}{\delta t}=\rho \pi r^{2}v^{2}
ข)จาก \sum \vec{F}= m\vec{a}
a=C_{d}\frac{\rho \pi r^{2}v^{2}}{m}
ค)จากการวิเคราะห์ข้างต้นเรารู้ว่าแรงมีทิศตรงข้ามกับความเร็วดังนั้น
a=\dfrac{dv}{dt}=-\sin\theta v \dfrac{dv}{dz}=-\sin\theta v(v(abe^{bz}))=-\frac{C_{d}\rho_{0}e^{-\alpha z} \pi r^{2}v^{2}}{m}
b=-\alpha,a=-\frac{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}}{m \alpha \sin\theta}
ง)อุกาบาตสว่างมากสุดตอนที่แรงมีค่ามากสุด
\frac{\mathrm{d} F}{\mathrm{d} z}=0=\rho_{0}\pi r^{2}(-\alpha e^{-\alpha z}v^{2}+e^{-\alpha z}\cdot 2v\cdot (ve^{-\alpha z}\frac{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}}{m \sin\theta}))
z=\frac{-1}{\alpha }\ln \left (\frac{m\alpha \sin \theta }{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}} \right )
จ)แทนค่าจากข้อที่แล้วลงไป
P=\left ( \frac{m\alpha \sin \theta }{C_{d}\pi r^{2}} \right )\left ( \frac{u}{e} \right )^{2}


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: dy on May 24, 2013, 10:38:23 PM
1.2
ก)แรงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลำอากาศ
\delta m=\rho \delta V=\rho (\pi r^{2}v\delta t)
\delta p=\delta m \cdot v=\rho (\pi r^{2}v^{2}\delta t)
F=\frac{\delta p}{\delta t}=\rho \pi r^{2}v^{2}
ข)จาก \sum \vec{F}= m\vec{a}
a=C_{d}\frac{\rho \pi r^{2}v^{2}}{m}
ค)จากการวิเคราะห์ข้างต้นเรารู้ว่าแรงมีทิศตรงข้ามกับความเร็วดังนั้น
a=\dfrac{dv}{dt}=-\sin\theta v \dfrac{dv}{dz}=-\sin\theta v(v(abe^{bz}))=-\frac{C_{d}\rho_{0}e^{-\alpha z} \pi r^{2}v^{2}}{m}
b=-\alpha,a=-\frac{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}}{m \alpha \sin\theta}
ง)อุกาบาตสว่างมากสุดตอนที่แรงมีค่ามากสุด
\frac{\mathrm{d} F}{\mathrm{d} z}=0=\rho_{0}\pi r^{2}(-\alpha e^{-\alpha z}v^{2}+e^{-\alpha z}\cdot 2v\cdot (ve^{-\alpha z}\frac{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}}{m \sin\theta}))
z=\frac{-1}{\alpha }\ln \left (\frac{m\alpha \sin \theta }{C_{d}\rho_{0}\pi r^{2}} \right )
จ)แทนค่าจากข้อที่แล้วลงไป
P=\left ( \frac{m\alpha \sin \theta }{C_{d}\pi r^{2}} \right )\left ( \frac{u}{e} \right )^{2}

ข้อ ง) อุกกาบาตน่าจะสว่างที่สุดตอนที่กำลังในการเสียพลังงาน นั่นคือ กำลังของแรงต้าน มีค่ามากสุดนะครับ  :coolsmiley:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 25, 2013, 09:55:48 AM
คือว่าอุกาบาตมันควรสว่างมากสุดเมื่อพลังงานในช่วงนั้นมันเสียมากสุดใช่ไหมครับ
ผมก็เลยใช่เงื่อนไขว่า \dfrac{dK}{dz} มีค่าน้อยสุด(ลบมากสุด) นั่นคือ \frac{\mathrm{d^{2}} K}{\mathrm{d} z^{2}}=0
แต่ว่า dK=\frac{-Fdz}{\sin\theta} ดังนั้น \dfrac{\mathrm{d^{2}} K}{\mathrm{d} z^{2}}=\dfrac{1}{\sin\theta}-\dfrac{\mathrm{d} F}{\mathrm{d} z}=0


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on May 25, 2013, 11:58:58 PM
ผมสงสัยข้อ 1.2 ข้อย่อยแรก ที่หาแรงต้านที่ทำต่ออุกกาบาตน่ะครับ วิธีไหนถูกกันแน่ครับ มันดูแปลกๆนะครับที่มีแรงต้านสองค่าที่เป็นไปได้  :buck2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 26, 2013, 08:26:19 AM
ผมสงสัยข้อ 1.2 ข้อย่อยแรก ที่หาแรงต้านที่ทำต่ออุกกาบาตน่ะครับ วิธีไหนถูกกันแน่ครับ มันดูแปลกๆนะครับที่มีแรงต้านสองค่าที่เป็นไปได้  :buck2:
มีสองค่าอะไรกันครับ ช่วยแสดงให้ดูหน่อยครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 26, 2013, 09:04:52 AM
ทำข้อสองไปพลางๆละกันครับ
a)เมื่อก๊าซหยุดไหลความดันก็ต้องมีค่าเท่ากันทั้งในสองกระบอกสูบ
\displaystyle P=\frac{mg}{a}
b) จาก \displaystyle F=kx=\frac{kV}{a} ดังนั้น V=\frac{Fa}{k}
\displaystyle V=\frac{mga}{k}
c) ให้ \displaystyle V_{0} เป็นปริมาตรตอนแรก V เป็นปริมาตรตอนหลัง
เราได้
\displaystyle P_{A}V_{0}=n_{0}RT_{A} P_{A}V=nRT_{A}
\displaystyle P_{A}V_{B}=(n_{0}-n)RT_{B} ดังนั้นเราจึงได้
\displaystyle V_{0}-V=V_{B}\frac{T_{A}}{T_{B}}
d)ถ้าก๊าซไหลช้ามากเราประมาณว่ามวลmมันอยู่ในสมดุลตลอดเวลาได้ ดังนั้นงานที่มันทำให้คือ
\displaystyle \frac{mg}{a}(V_{0}-V)=\frac{mg}{a}V_{B}\frac{T_{A}}{T_{B}}
e)งานที่ก๊าซทำมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไป นั่นคือ
\displaystyle W_{gas}=\Delta U=\frac{1}{2}kx^{2}=\frac{1}{2}k(\frac{mg}{k})^{2}
f)จากที่โจทย์ให้มา เรามี
\displaystyle \Delta U=\frac{P_{f}V_{f}}{\gamma -1}-\frac{P_{i}V_{i}}{\gamma -1}
ระบบของเรามีก๊าซสองส่วนคือในกระบอกสูบทั้งสองดังนั้นเราได้
\displaystyle \Delta U=\frac{1}{\gamma -1}((P_{A}V_{B}+P_{A}V)-P_{A}V_{0}
\displaystyle =\frac{1}{\gamma -1}P_{A}(V_{B}-(\Delta V)))=\frac{1}{\gamma -1}P_{A}V_{B}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})
g)จากกฏข้อที่1ของthermodynamics
\displaystyle \Delta U=Q-W
\displaystyle \frac{1}{\gamma -1}P_{A}V_{B}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})=-(\frac{1}{2}\frac{(mg)^{2}}{k}-\frac{mgV_{B}T_{A}}{aT_{B}})
\displaystyle =-\frac{1}{2}\frac{(mg)^{2}}{k}+\frac{(mg)^{2}T_{A}}{kT_{B}}
\displaystyle \Delta U=\frac{1}{\gamma -1}\frac{(mg)^{2}}{k}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})
\displaystyle \frac{T_{B}}{T_{A}}= \frac{2\gamma }{\gamma +1}


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on May 26, 2013, 11:42:09 AM
ผมสงสัยข้อ 1.2 ข้อย่อยแรก ที่หาแรงต้านที่ทำต่ออุกกาบาตน่ะครับ วิธีไหนถูกกันแน่ครับ มันดูแปลกๆนะครับที่มีแรงต้านสองค่าที่เป็นไปได้  :buck2:
มีสองค่าอะไรกันครับ ช่วยแสดงให้ดูหน่อยครับ
ในเฉลยเขียนไว้ครับ  :buck2:

http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 26, 2013, 08:46:02 PM
ผมสงสัยข้อ 1.2 ข้อย่อยแรก ที่หาแรงต้านที่ทำต่ออุกกาบาตน่ะครับ วิธีไหนถูกกันแน่ครับ มันดูแปลกๆนะครับที่มีแรงต้านสองค่าที่เป็นไปได้  :buck2:
มีสองค่าอะไรกันครับ ช่วยแสดงให้ดูหน่อยครับ
ในเฉลยเขียนไว้ครับ  :buck2:

http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236
ก็ถ้าเราสมมุติว่าอากาศมันพุ่งเข้ามาแล้วหยุดนิ่ง เราก็จะรู้ว่าอากาศด้านหลังมันก็หยุดนิ่งดังนั้นมันจึงมีความดันที่เกิดจากตัวอากาศอย่างเดียวเท่ากันครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on May 26, 2013, 10:19:31 PM
...
ก็ถ้าเราสมมุติว่าอากาศมันพุ่งเข้ามาแล้วหยุดนิ่ง เราก็จะรู้ว่าอากาศด้านหลังมันก็หยุดนิ่งดังนั้นมันจึงมีความดันที่เกิดจากตัวอากาศอย่างเดียวเท่ากันครับ
ไม่ค่อยเข้าใจที่ว่ามาอะครับ  :'( ขอโทษด้วยครับ  >:A

ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป อยากให้ช่วยแสดงวิธีทำโดยใช้สมการแบร์นูลลีให้ได้คำตอบเท่ากันกับการใช้โมเมนตัม(หรือกลับกัน)ให้ดูหน่อยน่ะครับ  >:A  :buck2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on May 27, 2013, 10:40:26 AM
วัตถุขนาดใหญ่เมื่อเคลื่อนที่แหวกอากาศจะทำให้อากาศที่ผิวหน้าบางส่วนหยุดนิ่ง และมีความดันสูง ด้านหลังอาจเป็นสุญญากาศ แรงต้านชนิดง่ายที่สุดคือคิดเสมือนว่าอากาศด้านหน้าหยุดนิ่งทั้งหมด แต่แรงต้านจริงจะไม่เป็นอย่างนี้ แรงต้านจริงหาได้จากการทดลองหรือแบบจำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ค่าที่หาได้จะถูกนำมานิยามค่าสัมประสิทธิ์ Cd โดย Cd นี้จะหมายถึงค่าแรงต้านจริงต่อแรงต้านแบบง่ายสุด ดังนั้นแรงต้านที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับ Cd เท่าของแรงต้านแบบง่ายสุดนั่นเอง

ค่าCd นี้จะสะท้อนถึงความปั่นป่วนของการไหล ความเป็นสุญญากาศและรูปร่างของวัตถุอยู่ในตัวเลย


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on May 30, 2013, 08:56:45 PM
อ.ครับแล้ว Cdนี่มันไม่จำเป้นต้องเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on June 01, 2013, 12:35:26 AM
ปกติแล้ว Cd จะมีค่าเกือบคงที่ นั่นคือเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอย่างช้าๆ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Wesley on June 02, 2013, 12:16:22 PM
ขอโทษนะครับทำไมข้อสองไม่คิดความดันบรรยากาศหนะครับผม งง อ้างอิงจาก  http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236   รบกวนด้วยนะตรับผม


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on June 02, 2013, 06:15:16 PM
ไม่จำเป็นต้องคิดเพราะกรณีนี้อุกกาบาตมีความเร็วสูง ความดันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วจะมากกว่าความดันบรรยากาศมากมาย


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on June 02, 2013, 06:19:36 PM
ปกติแล้ว Cd จะมีค่าเกือบคงที่ นั่นคือเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอย่างช้าๆ
อ๋ิอ ขอบคุณครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: Wesley on June 03, 2013, 04:20:52 PM
ไม่จำเป็นต้องคิดเพราะกรณีนี้อุกกาบาตมีความเร็วสูง ความดันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วจะมากกว่าความดันบรรยากาศมากมาย
ขอบคุณมากครับอาจารย์  :smitten: :smitten:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on June 18, 2013, 06:30:31 PM
ผมรบกวนถามอีกรอบนะครับ (แต่คำถามเดิม)  >:A  ;D

จาก http://www.further-academy.com/forums/index.php?topic=67.msg236#msg236 ตรงเฉลยข้อ 1.2-ก) อะครับ

วิธี a ใช้สมการแบร์นูลลี ได้คำตอบ F =  -\dfrac{1}{2} \rho v^2

วิธี b ใช้โมโมนตัม ได้คำตอบ F = \rho v^2

ผมสงสัยว่าทำไมวิธีทั้งสองถึงได้คำตอบไม่เท่ากันล่ะครับ หรือจริงๆแล้วมันเท่ากันแต่ผมดูผิด  :idiot2: ถ้าผมดูผิดรบกวนช่วยบอกผมหน่อยครับว่าจริงๆแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่ ได้ยังไง  >:A

ปล. ในห้องสอบทำแบบ a ไปครับ  :buck2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on June 18, 2013, 07:14:59 PM
...
ผมสงสัยว่าทำไมวิธีทั้งสองถึงได้คำตอบไม่เท่ากันล่ะครับ
...
ผมจำคำตอบไม่ได้แต่ว่าวิธีโมเมนตัมจะถูก
ส่วนวิธีสมการเบอร์นูลลีผมไม่รู้ว่าใช้อย่างไรถ้าไม่เป็นการรบกวน ช่วยพิมพ์ให้ดูหน่อยครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on June 18, 2013, 07:34:14 PM
...
ผมสงสัยว่าทำไมวิธีทั้งสองถึงได้คำตอบไม่เท่ากันล่ะครับ
...
ผมจำคำตอบไม่ได้แต่ว่าวิธีโมเมนตัมจะถูก
ส่วนวิธีสมการเบอร์นูลลีผมไม่รู้ว่าใช้อย่างไรถ้าไม่เป็นการรบกวน ช่วยพิมพ์ให้ดูหน่อยครับ
ผมก็คิดว่าวิธีโมเมนตัมถูกครับ วิธีอยู่ใน link ที่ผมว่ามาเลยครับ ตั้งสมการเช่นนั้นแล  ;D


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on June 18, 2013, 08:53:02 PM
ให้คะแนนทั้งสองคำตอบ เพราะคำถามในข้อนี้เป็นคำถามนำเฉยๆ ซึ่งต้องการให้หาว่าแรงนี้จะสัมพันธ์กับความเร็วและความหนาแน่นอย่างไรเท่านั้น ในการหาแรงจริงจะกำหนดให้เท่ากับค่าสัมประสิทธิ์อันหนึ่งคูณกับคำตอบที่หามาได้ ถ้าคำตอบที่หามาได้แบบโมเมนตัมก็จะมีสัมประสิทธิ์ค่าหนึ่ง และถ้าใช้คำตอบที่หามาจากแบร์นูลลีก็จะใช้สัมประสิทธิ์ที่ต่างออกไป ซึ่งใช้ได้ทั้งคู่ แต่ที่ใช้กันทั่วโลกคือใช้แบบแบร์นูลลี


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on June 18, 2013, 08:56:22 PM
ให้คะแนนทั้งสองคำตอบ เพราะคำถามในข้อนี้เป็นคำถามนำเฉยๆ ซึ่งต้องการให้หาว่าแรงนี้จะสัมพันธ์กับความเร็วและความหนาแน่นอย่างไรเท่านั้น ในการหาแรงจริงจะกำหนดให้เท่ากับค่าสัมประสิทธิ์อันหนึ่งคูณกับคำตอบที่หามาได้ ถ้าคำตอบที่หามาได้แบบโมเมนตัมก็จะมีสัมประสิทธิ์ค่าหนึ่ง และถ้าใช้คำตอบที่หามาจากแบร์นูลลีก็จะใช้สัมประสิทธิ์ที่ต่างออกไป ซึ่งใช้ได้ทั้งคู่ แต่ที่ใช้กันทั่วโลกคือใช้แบบแบร์นูลลี
อ.ครับแล้วการที่เค้าใช้ผลต่างความดันในการคิดแรง แสดงว่าอากาศที่ด้านหลังของอุกาบาตนั้นมันยังมีการเคลื่่อนที่อยู่อีกหรือครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on June 20, 2013, 12:29:46 AM
ให้คะแนนทั้งสองคำตอบ เพราะคำถามในข้อนี้เป็นคำถามนำเฉยๆ ซึ่งต้องการให้หาว่าแรงนี้จะสัมพันธ์กับความเร็วและความหนาแน่นอย่างไรเท่านั้น ในการหาแรงจริงจะกำหนดให้เท่ากับค่าสัมประสิทธิ์อันหนึ่งคูณกับคำตอบที่หามาได้ ถ้าคำตอบที่หามาได้แบบโมเมนตัมก็จะมีสัมประสิทธิ์ค่าหนึ่ง และถ้าใช้คำตอบที่หามาจากแบร์นูลลีก็จะใช้สัมประสิทธิ์ที่ต่างออกไป ซึ่งใช้ได้ทั้งคู่ แต่ที่ใช้กันทั่วโลกคือใช้แบบแบร์นูลลี

ขอบคุณมากครับอาจารย์  :smitten: แต่ผมยังสงสัยอยู่อีกนิดหน่อยครับ คือ โจทย์เช่น จงหาแรงที่ลำอากาศเข้าชนกำแพง(แล้วอากาศหยุดนิ่ง)ทำต่อกำแพง ทั้งวิธีแบร์นูลลีและโมเมนตัมเป็นวิธีที่ถูกตั้งทั้งสอง แม้จะให้คำตอบต่างกันใช่มั้ยครับ  ??? ในการแข่ง TPhO ครั้งที่ 4 ที่ม.สุรนารี ที่เป็นข้อเป่าอากาศยกมวล มีคำถามทำนองนี้เหมือนกันครับ แต่เหมือนเฉลยจะให้คะแนนเฉพาะวิธีโมเมนตัม  :buck2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on June 22, 2013, 12:06:13 AM
ในกรณีนี้คำตอบทั้งคู่ไม่ถูกต้องทั้งคู่ จึงไม่มีคำตอบไหนถูกกว่ากัน จึงให้คะแนนทั้งคู่

คำตอบแบบแบร์นูลลียังไม่ถูกต้องเพราะอากาศไม่ได้ไปหยุดทั่วทั้งพื้นผิวหน้าตัดของวัตถุจริงอย่างที่ตั้งสมมุติฐานไว้

คำตอบแบบโมเมนตัมไม่ถูกต้องเพราะลำอากาศที่เปลี่ยนโมเมนตัมไปนั้นไม่ได้มีเฉพาะที่กระทบกับพื้นที่หน้าตัดวัตถุเท่านั้น ลำอากาศที่ใหญ่กว่าพื้นที่หน้าตัดของวัตถุก็มีการเบี่ยงเบนทิศทางเช่นกัน และบางส่วนมันก็ไม่ได้หยุดสนิทเลยไม่สามารถหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปได้ถูกต้อง

ส่วนโจทย์ที่สุรนารี จะหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้ชัดเจนเพราะรู้พื้นที่หน้าตัดของลำอากาศชัดและรู้ความเร็วที่เปลี่ยนไปชัดเจนดังนั้นการใช้โมเมนตัมจึงเป็นคำตอบที่ถูก
ส่วนสมการแบร์นูลลีใช้ไม่ได้ที่บริเวณเส้นโค้งมากๆ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on June 22, 2013, 11:09:30 PM
ในกรณีนี้คำตอบทั้งคู่ไม่ถูกต้องทั้งคู่ จึงไม่มีคำตอบไหนถูกกว่ากัน จึงให้คะแนนทั้งคู่

คำตอบแบบแบร์นูลลียังไม่ถูกต้องเพราะอากาศไม่ได้ไปหยุดทั่วทั้งพื้นผิวหน้าตัดของวัตถุจริงอย่างที่ตั้งสมมุติฐานไว้

คำตอบแบบโมเมนตัมไม่ถูกต้องเพราะลำอากาศที่เปลี่ยนโมเมนตัมไปนั้นไม่ได้มีเฉพาะที่กระทบกับพื้นที่หน้าตัดวัตถุเท่านั้น ลำอากาศที่ใหญ่กว่าพื้นที่หน้าตัดของวัตถุก็มีการเบี่ยงเบนทิศทางเช่นกัน และบางส่วนมันก็ไม่ได้หยุดสนิทเลยไม่สามารถหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปได้ถูกต้อง

ส่วนโจทย์ที่สุรนารี จะหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมได้ชัดเจนเพราะรู้พื้นที่หน้าตัดของลำอากาศชัดและรู้ความเร็วที่เปลี่ยนไปชัดเจนดังนั้นการใช้โมเมนตัมจึงเป็นคำตอบที่ถูก
ส่วนสมการแบร์นูลลีใช้ไม่ได้ที่บริเวณเส้นโค้งมากๆ

ขอบคุณมากครับอาจารย์  :smitten:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on August 04, 2013, 05:14:54 PM
...
g)จากกฏข้อที่1ของthermodynamics
\displaystyle \Delta U=Q-W
\displaystyle \frac{1}{\gamma -1}P_{A}V_{B}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})=-(\frac{1}{2}\frac{(mg)^{2}}{k}-\frac{mgV_{B}T_{A}}{aT_{B}})
...

ตรงนี้ทราบได้อย่างไรครับว่า Q = 0  :idiot2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on August 04, 2013, 05:40:11 PM
...
g)จากกฏข้อที่1ของthermodynamics
\displaystyle \Delta U=Q-W
\displaystyle \frac{1}{\gamma -1}P_{A}V_{B}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})=-(\frac{1}{2}\frac{(mg)^{2}}{k}-\frac{mgV_{B}T_{A}}{aT_{B}})
...

ตรงนี้ทราบได้อย่างไรครับว่า Q = 0  :idiot2:
ไม่ใช่ว่าเค้าบอกว่ามันเป็นฉนวนเหรอครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on August 07, 2013, 04:38:22 AM
...
g)จากกฏข้อที่1ของthermodynamics
\displaystyle \Delta U=Q-W
\displaystyle \frac{1}{\gamma -1}P_{A}V_{B}(1-\frac{T_{A}}{T_{B}})=-(\frac{1}{2}\frac{(mg)^{2}}{k}-\frac{mgV_{B}T_{A}}{aT_{B}})
...

ตรงนี้ทราบได้อย่างไรครับว่า Q = 0  :idiot2:
ไม่ใช่ว่าเค้าบอกว่ามันเป็นฉนวนเหรอครับ

เค้าบอกว่าเป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on August 07, 2013, 08:13:51 AM
คุณmopyiคิดมากไปหรือเปล่าครับ ในโจทย์เค้าบอกว่า"ทุกส่วนของกระบอกสูบและท่อเป็นฉนวนความร้อน"


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on August 07, 2013, 08:47:57 PM
คุณmopyiคิดมากไปหรือเปล่าครับ ในโจทย์เค้าบอกว่า"ทุกส่วนของกระบอกสูบและท่อเป็นฉนวนความร้อน"

แต่ในที่เค้าบอกมันอยู่ในย่อหน้าของ B นะครับไม่ได้รวมที่ A ด้วยอีกอย่างที่ B เค้าก็ไม่ได้บอกว่าลูกสูบสามารถขึ้นลงได้โดยไม่มีแรงเสียดทานซึ่งนี่อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานทำงานให้เกิดความร้อนไหลเข้าหรืออกจากระบบนะครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: jali on August 08, 2013, 09:59:44 PM
ถ้าคุณยังไม่สบายใจเกี่ยวกับสมมุติฐานของเรา
คุณอาจเห็นคำว่าสุญญากาศที่ด้านนอกของกระบอกสูบ นี่บอกเราแล้วว่าไม่มีทางมีความร้อนไหลเข้าหรือออกได้
และถ้าคุณยังจะบอกต่ออีกว่าอาจจะเอาความร้อนมาจากกระบอกสูบเราก็ประมาณได้อีกว่ามวลมันน้อยมากและไม่มีผล


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on August 16, 2013, 08:18:59 PM
ถ้าคุณยังไม่สบายใจเกี่ยวกับสมมุติฐานของเรา
คุณอาจเห็นคำว่าสุญญากาศที่ด้านนอกของกระบอกสูบ นี่บอกเราแล้วว่าไม่มีทางมีความร้อนไหลเข้าหรือออกได้
และถ้าคุณยังจะบอกต่ออีกว่าอาจจะเอาความร้อนมาจากกระบอกสูบเราก็ประมาณได้อีกว่ามวลมันน้อยมากและไม่มีผล

พอจะเข้าใจคำอธิบายแรกแล้วครับ เพราะมันไม่มีโมเลกลุให้ถ่ายเทพลังงาน จึงไม่มีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากข้างนอกใช่ไหมครับ
แต่คำอธิบายที่สอง ทำไมมวลของลูกสูบถึงไปเกี่ยวกับความร้อนเหรอครับ  :idiot2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: CanonX on October 05, 2013, 02:56:59 AM
พอจะเข้าใจคำอธิบายแรกแล้วครับ เพราะมันไม่มีโมเลกลุให้ถ่ายเทพลังงาน จึงไม่มีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากข้างนอกใช่ไหมครับ
แต่คำอธิบายที่สอง ทำไมมวลของลูกสูบถึงไปเกี่ยวกับความร้อนเหรอครับ  :idiot2:

ผมคิดว่าน่าจะหมายถึง ความร้อนที่ถ่ายเทจากลูกสูบเป็นไปตามสมการ Q = mc \Delta T ถ้ามวลลูกสูบมีค่าน้อยมากๆ ความร้อนที่ถ่ายเทก็จะมีค่าน้อยด้วยครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on October 05, 2013, 03:15:23 PM
พอจะเข้าใจคำอธิบายแรกแล้วครับ เพราะมันไม่มีโมเลกลุให้ถ่ายเทพลังงาน จึงไม่มีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากข้างนอกใช่ไหมครับ
แต่คำอธิบายที่สอง ทำไมมวลของลูกสูบถึงไปเกี่ยวกับความร้อนเหรอครับ  :idiot2:

ผมคิดว่าน่าจะหมายถึง ความร้อนที่ถ่ายเทจากลูกสูบเป็นไปตามสมการ Q = mc \Delta T ถ้ามวลลูกสูบมีค่าน้อยมากๆ ความร้อนที่ถ่ายเทก็จะมีค่าน้อยด้วยครับ

ความสัมพันธ์นี้จะใช้ได้ดีเมื่อผลต่างอุณหภูมิมีค่าน้อยๆไม่ใช่เหรอครับ  :idiot2:


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on October 05, 2013, 03:59:14 PM
พอจะเข้าใจคำอธิบายแรกแล้วครับ เพราะมันไม่มีโมเลกลุให้ถ่ายเทพลังงาน จึงไม่มีความร้อนไหลเข้าหรือออกจากข้างนอกใช่ไหมครับ
แต่คำอธิบายที่สอง ทำไมมวลของลูกสูบถึงไปเกี่ยวกับความร้อนเหรอครับ  :idiot2:

ผมคิดว่าน่าจะหมายถึง ความร้อนที่ถ่ายเทจากลูกสูบเป็นไปตามสมการ Q = mc \Delta T ถ้ามวลลูกสูบมีค่าน้อยมากๆ ความร้อนที่ถ่ายเทก็จะมีค่าน้อยด้วยครับ

ความสัมพันธ์นี้จะใช้ได้ดีเมื่อผลต่างอุณหภูมิมีค่าน้อยๆไม่ใช่เหรอครับ  :idiot2:
ต่างมากๆก็ได้ไม่ใช่หรอครับ ไม่งั้นเราคงทำโจทย์ประเภทน้ำแข็งกับน้ำร้อนผสมกันไม่ได้  ;D ส่วนเรื่องพวกแรงเสียดทานในฝั่งB เขาไม่ได้สนใจครับ แต่ถ้าจะหาลองทำจากการตั้ง ทฤษฎีงาน-พลังงานดูสิครับ ถ้ามันหาได้เราก็ควรใส่ครับ  :)


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: mopyi on October 05, 2013, 07:37:43 PM
...
ต่างมากๆก็ได้ไม่ใช่หรอครับ ไม่งั้นเราคงทำโจทย์ประเภทน้ำแข็งกับน้ำร้อนผสมกันไม่ได้  ;D ส่วนเรื่องพวกแรงเสียดทานในฝั่งB เขาไม่ได้สนใจครับ แต่ถ้าจะหาลองทำจากการตั้ง ทฤษฎีงาน-พลังงานดูสิครับ ถ้ามันหาได้เราก็ควรใส่ครับ  :)

ถ้าต่างมากๆได้ ผลต่างอุณหภูมิที่มากเมื่อคูณกับมวลน้อยๆแล้วก็มีค่านะครับดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถละได้
ผมคิดว่าน่าจะตั้งแบบที่คุณบอกแหละครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on October 05, 2013, 11:04:16 PM
ลูกสูบเป็นฉนวนความร้อนด้งยไม่ใช่เหรอ หากเป็นอย่างนั้นความร้อนก็ถ่ายเทให้ลูกสูบไม่ได้อยู่แล้วครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on October 06, 2013, 12:08:41 AM
ถึงลูกสูบจะเป็นฉนวนแต่ว่าแรงเสียดทานทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดในกระบอกสูบไม่ใช่หรอครับอาจารย์ มันไม่ได้ถ่ายเทเข้ามาจากข้างนอกหนิครับ  :) ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: sujint on October 07, 2013, 11:15:30 PM
โจทย์บอกว่ามีแรงเสียดทานด้วยเหรอ  ???


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on October 08, 2013, 12:43:37 AM
โจทย์บอกว่ามีแรงเสียดทานด้วยเหรอ  ???
ผมไม่แน่ใจเรื่องการตีความโจทย์หนะครับว่าควรมีแรงเสียดทานไหม และที่ผมบอกผมหมายถึงว่าถ้ามันมีแรงเสียดทานหนะครับ โดยอ้างอิงจาก reply
คุณmopyiคิดมากไปหรือเปล่าครับ ในโจทย์เค้าบอกว่า"ทุกส่วนของกระบอกสูบและท่อเป็นฉนวนความร้อน"

แต่ในที่เค้าบอกมันอยู่ในย่อหน้าของ B นะครับไม่ได้รวมที่ A ด้วยอีกอย่างที่ B เค้าก็ไม่ได้บอกว่าลูกสูบสามารถขึ้นลงได้โดยไม่มีแรงเสียดทานซึ่งนี่อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานทำงานให้เกิดความร้อนไหลเข้าหรืออกจากระบบนะครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: M-Ph on April 09, 2014, 12:35:50 PM
ผมขอลองทำดูนะครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่าผิดตรงไหน
1.1
a) จาก \displaystyle \vec{v}_{a/b}=\vec{v}_a-\vec{v}_b
\displaystyle \vec{v}_{cd/bc}=\vec{v}_{cd}-\vec{v}_{bc}=(u-\frac{\omega l}{2} \cos\theta)\hat{j}+\frac{\omega l}{2}  \sin\theta\hat{i} Ans.
b)พิจารณาการเคลื่อนที่ของcdรอบจุดcซึ่งเฉื่อยเราจะได้ว่าแรงทุกแรงที่ทำต่อcdจะผ่านจุดcดังนั้นangular momentumของcdจะถูกอนุรักษ์
จาก \displaystyle \vec{L}_c=\vec{L}_{c.m./c}+\vec{L^{\prime}_{c.m.}}
\displaystyle \vec{L}_c=\hat{k}(\frac{mul\cos\theta}{2}-\frac{m\omega l^{2}\cos^{2}\theta}{4})+-\hat{k}(\frac{m\omega l^{2}\sin^{2}\theta}{4})+(-\frac{1}{12}ml^{2}\omega)\hat{k}
\displaystyle 0\hat{k}=\hat{k}(\frac{mul\cos\theta}{2}-\frac{m\omega l^{2}}{4}-\frac{ml^{2}\omega}{12})
\displaystyle u=\frac{2\omega l}{3\cos\theta}Ans.
c)จากทฤษฏีการดล-โมเมนตัม
\displaystyle \int \vec{F} dt=\Delta \vec{P}
\displaystyle \vec{J}=m(\Delta \vec{v})=m(3u-\frac{3u\cos^{2}\theta}{2})\hat{j} แต่ผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำผมได้ \vec{J}=3mu\sin^{2}\theta\hat{j} ผมคงทดเลขผิดที่ไหนซักที่ ;D
                      ทำไมจุด c ถึงเฉื่อยอะครับ


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: krirkfah on April 09, 2014, 05:23:36 PM

                      ทำไมจุด c ถึงเฉื่อยอะครับ

เพาะว่าเขาไม่มองจุด C  ที่อยู่บนท่อนครับ มองจุด C  ที่เป็นพื้นครับ แรงตรงข้อต่อผ่านจุดนี้ทำให้ไม่มีทอร์กกระทำกับท่อน CD  ครับเลยอนุรักษ์ angular momentum


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 22, 2016, 11:39:00 PM
เฉลยข้อสอบทฤษฎีข้อ 1


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 22, 2016, 11:40:26 PM
เฉลยข้อสอบทฤษฎีข้อ 2


Title: Re: การแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติครั้งที่12 มหาวิทยาลัยบูรพา
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 22, 2016, 11:40:51 PM
เฉลยข้อสอบทฤษฎีข้อ 3