mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: krirkfah on April 23, 2013, 12:39:29 AMTitle: หลักการของฮอยเกนส์
Post by: krirkfah on April 23, 2013, 12:39:29 AM
หลักการของฮอยเกนส์บอกว่า ทุกๆจุดบนหน้าคลื่นเป็นแหล่งของคลื่นเล็กทุติยภูมิที่แผ่ออกไปทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น ผมอยากทราบว่าถ้าปล่อยไปทุกทิศทุกทางตามที่เขาบอกจริง มันจะไม่ไปแทรกทรอดกับคลื่นใหญ่ด้านหลังหรอครับ แล้วคลื่นเล็กๆที่เคลื่อนที่ออกไปในทิศด้านบนและล่างมันจะไม่แทรกทรอดกันจนตีกันมั่วหรอครับ  :idiot2:


Title: Re: หลักการของฮอยเกนส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 23, 2013, 08:49:53 AM
อ่านดูที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Huygens–Fresnel_principle (http://en.wikipedia.org/wiki/Huygens–Fresnel_principle)


Title: Re: หลักการของฮอยเกนส์
Post by: krirkfah on April 23, 2013, 01:41:45 PM
ขอบคุณมากครับอาจารย์ คือ หลักการนี้สมมติว่าคลื่นมันแผ่ไปในทิศข้างหน้าอย่างเดียว โดยจะให้การทำนายปรากฏการณ์ต่างๆที่ถูกต้อง แต่จะให้เหตุผลที่ผิดสินะครับ เพราะคลื่นไม่มีทางแผ่ไปข้างหน้าทิศเดียวต้องมีด้านหลังด้วย แล้วสมมติฐานอันนี้ก็ไม่มีสิ่งใดมารองรับหรอครับว่าทำไมต้องเป็นสมมติฐานนี้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ  :)