mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: jali on March 25, 2013, 12:30:38 PMTitle: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: jali on March 25, 2013, 12:30:38 PM
ตามภาพข้างล่างนี่เลยครับคือผมสงสัยว่าภาพมันควรเกิดโดยสามขั้นตอนไม่ใช่เหรอครับ
1.ภาพจากการหักเหที่เลนส์
2.ภาพจากเลนส์ทำให้เกิดภาพโดยการสะท้อนจากกระจก
3.ภาพจากกระจกถูกหักเหครั้งสุดท้ายที่เลนส์
แต่อาจารย์ที่สอนผมเค้าบอกว่าขั้นที่สามที่ผมคิดมันจะไม่เกิด เพราะอะไรเหรอครับ


Title: Re: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: krirkfah on March 25, 2013, 01:58:04 PM
ลองคำนวณดูสิครับว่าภาพที่สะท้อนจากกระจกมันไปถึงเลนส์ไหม ถ้าไม่ถึงก็แสดงว่ามีแค่สองขั้น ถ้าถึงก็มีสามครับ  :)


Title: Re: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: jali on March 25, 2013, 04:59:47 PM
ลองคำนวณดูสิครับว่าภาพที่สะท้อนจากกระจกมันไปถึงเลนส์ไหม ถ้าไม่ถึงก็แสดงว่ามีแค่สองขั้น ถ้าถึงก็มีสามครับ  :)
แต่ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะครับว่าภาพมันไปถึงเลนส์หรือเปล่า เพราะอย่างไรก็ตามแสงไปถึงเลนส์แน่นอนดังนั้นผมคิดว่ามันควรเกิดสามขั้นตอนครับ


Title: Re: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: krirkfah on March 27, 2013, 01:22:08 AM
แต่ถ้าแสงมันตัดกันก่อนที่จะไปถึงเลนส์ ภาพก็เกิดไปแล้วหนิครับ  :idiot2:


Title: Re: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: jali on March 27, 2013, 12:09:51 PM
แต่ถ้าแสงมันตัดกันก่อนที่จะไปถึงเลนส์ ภาพก็เกิดไปแล้วหนิครับ  :idiot2:
ก็ภาพที่เกิดไปแล้วก็ทำตัวเป็นวัตถุได้นี่ครับ


Title: Re: การเกิดภาพโดยกระจกและเลนส์ครับ
Post by: krirkfah on March 27, 2013, 12:13:27 PM
ก็จริงครับ งั้นน่าจะขึ้นกับว่าเราสังเกตที่ตรงไหนมากกว่าครับ  :)