mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: tissue on January 14, 2013, 02:26:18 PMTitle: โจทย์ความดัน
Post by: tissue on January 14, 2013, 02:26:18 PM
โจทย์ข้อนี้คิดอย่างไรดีครับ

เฉลยคือ120ตารางเซนติเมตร   ข้อนี้ถ้าใช้(แรงที่ล้อหลังแต่ละข้างได้รับ)/ความดันในยาง         
ก็จะได้คำตอบตรงเฉลย  แต่ผมว่าพื้นที่ที่หาได้มันคือพื้นที่ของยางด้านในที่ได้รับแรงกดไม่ใช่พื้นที่สัมผัสระหว่างยางกับผิวถนนอย่างที่โจทย์ถาม


Title: Re: โจทย์ความดัน
Post by: jali on January 14, 2013, 08:12:24 PM
...  ข้อนี้ถ้าใช้(แรงที่ล้อหลังแต่ละข้างได้รับ)/ความดันในยาง         
ก็จะได้คำตอบตรงเฉลย ...
แรงที่ล้อหลังกับล้อหน้าได้รับมันไม่เท่ากันไม่ใช่เหรอครับ ถ้าเอาล้อหลังมาทำแล้วมันได้ตรง ล้อหน้ามันก็ควรจะได้ไม่เท่ากัน ผมว่ามันน่าจะฟลุ๊คได้คำตอบพอดีมากกว่า
วิธีที่ผมคิดว่าถูกกว่าก็คือ สมมุติให้ล้อหน้า(หรือล้อหลังก็ได้)สัมผัสพื้นยาวLแล้วคำนวณปริมาตรที่ลดลงไป แล้วนำไปเข้าสมการแก็สอุดมคติ โดยใช้หลักที่ว่าความดันที่เพิ่ม เพิ่มเท่ากันทุกจุด
ผมว่าน่าจะทำออกครับ


Title: Re: โจทย์ความดัน
Post by: tissue on January 14, 2013, 08:27:20 PM
ใชครับแรงล้อหน้ากับหลังไม่เท่ากัน เป็นอัตราส่วนดังที่โจทย์บอก
แรงที่ล้อหลังแต่ละข้างได้รับจึงเท่ากับ( 16,000) (60/100)(1/2)


Title: Re: โจทย์ความดัน
Post by: jali on January 14, 2013, 08:31:37 PM
ใชครับแรงล้อหน้ากับหลังไม่เท่ากัน เป็นอัตราส่วนดังที่โจทย์บอก
แรงที่ล้อหลังแต่ละข้างได้รับจึงเท่ากับ( 16,000) (60/100)(1/2)
โทษทีครับอ่านโจทย์ไม่หมด  ;D
ว่าแต่ความดันในยางที่เค้าใช่นี่ เท่าไหร่ครับ


Title: Re: โจทย์ความดัน
Post by: tissue on January 14, 2013, 08:40:51 PM
ถ้าใช้ความดันเป็น 400,000  Pa ก็จะได้คำตอบครับTitle: Re: โจทย์ความดัน
Post by: jali on January 14, 2013, 08:44:49 PM
ผมว่าตรงนี้มันไม่น่าจะถูกนะครับ ความดันเก่าคือ 400กิโลปาสกาลแต่ความดันใหม่ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ \frac{F}{A}  โดยที่Fคือแรงกดทับ และAคือพื้นที่กดทับ


Title: Re: โจทย์ความดัน
Post by: tissue on January 14, 2013, 09:01:04 PM
อาจจะคิดว่าตอนแรกยางไม่มีความดัน ความดันเกิดจากน้ำหนักรถหรือยังไง ไม่รู้เหมือนกันครับ