mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: jali on December 29, 2012, 07:34:27 AMTitle: หลักความไม่แน่นอนครับ
Post by: jali on December 29, 2012, 07:34:27 AM
คือว่าในหนังสือเค้าเขียนแบบนี้ครับ
"85%ของความเข้มแบบรูปเลี้ยวเบนสลิตเดี่ยวของอิเล็กตรอนอยู่ในช่วงที่อิเล็กตรอนมีโมเมนตัมระหว่าง -p_{x}\frac{\lambda}{a}\leq p_{y}\leq p_{x}\frac{\lambda}{a} แต่ถ้าเราจะดูว่ามันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างจุดสูงสุดกลางมันก็จะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ จากความสมมาตรของแบบบรูปเลี้ยวเบนมันบอกเราว่าค่าเฉลี่ยส่วนประกอบโมเมนตัมแกนyมีค่าเท่ากับ0และมีความไม่แน่นอน อย่างน้อย เท่ากับ p_{x}\frac{\lambda}{a}"
ผมสงสัยว่าเค้าสรุปได้อย่างไรว่ามันมีความไม่แน่นอนอย่างน้อยเท่ากับค่าด้านบนครับ


Title: Re: หลักความไม่แน่นอนครับ
Post by: jali on December 29, 2012, 11:42:05 AM
ขอถามเพิ่มอีกนะครับ
1.คือว่าจาก \Delta x\cdot \Delta p_{x} \geq \frac{h}{2\pi} ความไม่แน่นอน(ทั้งตำแหน่งและโมเมนตัม)ในอสมการนี้นี่มันเกิดจากสมบัติทวิภาวะหรือว่าเกิดจากขีดจำกัดทางเครื่องมือครับ
2. จาก \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{2\pi} ผมสงสัยว่าจริงๆแล้วสถานะพลังงานมันไม่แน่นอนโดยสมบัติของมันหรือว่าจริงๆแล้วมันมีค่าแน่นอนแต่เราวัดมันแน่นอนไม่ได้ครับ