mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: canine on December 11, 2012, 11:10:21 PMTitle: ความหนาแน่นของก๊าซ
Post by: canine on December 11, 2012, 11:10:21 PM
พี่ๆครับ  คำถามวันนี้อาจเป็นคำถามที่ดูยังไๆอยู่นะครับแต่ผมก็สงสัยจริงๆครับ ผมเรียนมาแต่เด็กครูก็สอนว่า ความหนาแน่นของสารชนิดเดียวกันมันเท่ากันเสมอ  พอมานั่งคิดอีกที ถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวผมไม่สับสนนะครับ  แต่ถ้าเป็นก๊าซละครับพี่ ผมลองคิดแบบนี้นะครับ เช่นเราเอาก๊าซอัดเข้าไปในกระบอกสูบปริมาณหนึ่งสมมุตตอนแรกมีปริมาตร 10 ลิตร จากนั้นเราก็อัดกระบอกสอบให้เหลือปริมาตร  5 ลิตร  กระบอกสูบเป็นระบบปิด ก็าซหนีออกไปไหนไม่ได้ ดังนั้นมวลก็ยังเท่าเดิม ส่วนตอนหลังที่เราอัดกระบอกสูบ ปริมาตรลดลง  จากสูตรความหนาแน่น =  มวล/ปริมาตร 
กรณีนี้ตอนแรกปริมาตรมาก ความหนาแน่นก็น้อย  ตอนหลังปริมาตรลดลง ความหนาแน่นจึงเพิ่มขึ้น  เพราะมวลของก๊าซคงที่เนื่องจากหนีไปไหนไม่ได้  แล้วอย่างนี้ในกรณีของก็าชเราจะบอกว่า สารชนิดเดียวกันมีความหนาแน่นเท่ากัน อยู่ไหมครับ ผมชักงงครับ  ยังไงรบกวนพี่ๆช่วยอธิบายเป็นวิทยาทานให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ


Title: Re: ความหนาแน่นของก๊าซ
Post by: dy on December 12, 2012, 01:03:05 AM
พี่ๆครับ  คำถามวันนี้อาจเป็นคำถามที่ดูยังไๆอยู่นะครับแต่ผมก็สงสัยจริงๆครับ ผมเรียนมาแต่เด็กครูก็สอนว่า ความหนาแน่นของสารชนิดเดียวกันมันเท่ากันเสมอ  พอมานั่งคิดอีกที ถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวผมไม่สับสนนะครับ  แต่ถ้าเป็นก๊าซละครับพี่ ผมลองคิดแบบนี้นะครับ เช่นเราเอาก๊าซอัดเข้าไปในกระบอกสูบปริมาณหนึ่งสมมุตตอนแรกมีปริมาตร 10 ลิตร จากนั้นเราก็อัดกระบอกสอบให้เหลือปริมาตร  5 ลิตร  กระบอกสูบเป็นระบบปิด ก็าซหนีออกไปไหนไม่ได้ ดังนั้นมวลก็ยังเท่าเดิม ส่วนตอนหลังที่เราอัดกระบอกสูบ ปริมาตรลดลง  จากสูตรความหนาแน่น =  มวล/ปริมาตร 
กรณีนี้ตอนแรกปริมาตรมาก ความหนาแน่นก็น้อย  ตอนหลังปริมาตรลดลง ความหนาแน่นจึงเพิ่มขึ้น  เพราะมวลของก๊าซคงที่เนื่องจากหนีไปไหนไม่ได้  แล้วอย่างนี้ในกรณีของก็าชเราจะบอกว่า สารชนิดเดียวกันมีความหนาแน่นเท่ากัน อยู่ไหมครับ ผมชักงงครับ  ยังไงรบกวนพี่ๆช่วยอธิบายเป็นวิทยาทานให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
เข้าใจถูกแล้วครับ ความหนาแน่นแก๊สไม่คงที่หรอก :coolsmiley:


Title: Re: ความหนาแน่นของก๊าซ
Post by: canine on December 12, 2012, 09:10:12 AM


ขอบคุณมากนะ ครับ :)