mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Joke on November 17, 2012, 11:40:33 AMTitle: ถามแนวคิดโจทย์จากอาจารย์และเพื่อนๆหน่อยคับ
Post by: Joke on November 17, 2012, 11:40:33 AM
คือ ผมจะวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ของระบบ มวล2ก้อนที่วางห่างกันระยะนึงและมวลไม่เท่ากัน จากนั้นมวล2ก้อนออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน จนกระทั่งมวล2ก้อนเคลื่อนที่เข้ามาติดกัน  ผมต้องการอยากรู้ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้อ้ะคับ  ช่วยแนะแนวคิดหน่อยคับ สามารถใช้การคงตัวของพลังงานกลผ่านการทำงานของแรงอนุรักษ์ได้เปล่่าคับ+การคงตัวของปริมาณโมเมนตัมเนื่องจากไม่มีแรงภายนอกมากระตุ้นสภาวะระบบ แล้วค่อยต่อยอดไปหา t ได้รึเปล่่าคับ ขอบคุณล่วงหน้านะคับ ^^


Title: Re: ถามแนวคิดโจทย์จากอาจารย์และเพื่อนๆหน่อยคับ
Post by: dy on November 17, 2012, 01:04:27 PM
คือ ผมจะวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ของระบบ มวล2ก้อนที่วางห่างกันระยะนึงและมวลไม่เท่ากัน จากนั้นมวล2ก้อนออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน จนกระทั่งมวล2ก้อนเคลื่อนที่เข้ามาติดกัน  ผมต้องการอยากรู้ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้อ้ะคับ  ช่วยแนะแนวคิดหน่อยคับ สามารถใช้การคงตัวของพลังงานกลผ่านการทำงานของแรงอนุรักษ์ได้เปล่่าคับ+การคงตัวของปริมาณโมเมนตัมเนื่องจากไม่มีแรงภายนอกมากระตุ้นสภาวะระบบ แล้วค่อยต่อยอดไปหา t ได้รึเปล่่าคับ ขอบคุณล่วงหน้านะคับ ^^

ทำแบบนั้นก็ได้ครับ หรือจะใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ทำตรงๆเลยก็ได้ แต่ที่จริงก็คือวิธีเดียวกัน  :coolsmiley: