mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: O-Ji-San on November 14, 2012, 08:33:51 PMTitle: สงสัยเกี่ยวกับความดัน
Post by: O-Ji-San on November 14, 2012, 08:33:51 PM
ถ้าผมมีภาชนะปิดรูปทรงลูกบากศ์ ภายในบรรจุแก๊สไว้จำนวนหนึ่ง

ต่อมาถ้าผมออกแรงดึงหรือยืดกับผนังภาชนะ ความดันของแก๊สภายในภาชนะจะเปลี่ยนแปลงมั้ยครับ


Title: Re: สงสัยเกี่ยวกับความดัน
Post by: jali on November 14, 2012, 08:50:46 PM
จาก PV=nRT
ผมว่าถ้าปริมาตรไม่เปลี่ยนอุณหภูมิคงเดิมมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนความดันครับ