mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: jali on October 31, 2012, 08:43:55 PMTitle: ความเค้นครับ
Post by: jali on October 31, 2012, 08:43:55 PM
สงสัยว่าพื้นที่ A ในสมการความเค้นหมายถึงพื้นที่อะไรครับ
คือสงสัยว่าต้องเป็นพื้นที่ ที่แรงกดทับเท่านั้นหรือเปล่าครับ


Title: Re: ความเค้นครับ
Post by: Piyakulw on November 05, 2012, 01:13:19 PM
ความเค้นมันมีหลายชนิดครับ เราหมายถึงความเค้นแบบไหนหรือ


Title: Re: ความเค้นครับ
Post by: jali on November 05, 2012, 08:13:13 PM
ความเค้นอัดกับความเค้นดึงครับ