mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: jali on October 21, 2012, 08:53:50 PMTitle: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: jali on October 21, 2012, 08:53:50 PM
คือว่าในยังครับเค้าเขียนว่า
"เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า \Phi_{B}=(constant)i แต่เราชอบที่จะเขียนว่า N\Phi_{B}=Mi มากกว่าแล้วเราก็นิยาม M ว่าเป็นความเหนี่ยวนำร่วม"
ส่งที่ผมจะถามก็คือ
๑.เรารู้ได้อย่างไรครับว่าฟลักซ์มันแปรตรงกับกระแส
๒.เรารู้ได้อย่างไรครับว่าความเหนี่ยวนำร่วมมีค่าเดียวกันไม่ว่าขดไหนจะเป็นตัวเริ่มเหนี่ยวนำ


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: Piyakulw on October 22, 2012, 07:37:21 AM
1. เพราะความเข้มสนามแม่เหล็กแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า
2. พิสูจน์ได้ แต่ใช้คณิตศาสตร์เยอะหน่อย สบายใจได้ครับ  ;D


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: jali on October 22, 2012, 02:01:51 PM
ที่ว่าความเข้มแปรตรงกับกระแสนี่มันเฉพาะตรงกลางๆขดไม่ใช่เหรอครับแต่ส่วนนอกๆมันแปรตรงจริงเหรอครับ


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 22, 2012, 02:24:16 PM
ที่ว่าความเข้มแปรตรงกับกระแสนี่มันเฉพาะตรงกลางๆขดไม่ใช่เหรอครับแต่ส่วนนอกๆมันแปรตรงจริงเหรอครับ

เอาข้อความนี้มาจากไหน แน่ใจหรือเปล่าว่าพูดในสิ่งที่ต้องการพูด  เราต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสม่ำเสมอบริเวณตรงกลาง ๆ หรือต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดใด ๆ มีค่าแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: jali on October 29, 2012, 05:55:13 PM
ที่ว่าความเข้มแปรตรงกับกระแสนี่มันเฉพาะตรงกลางๆขดไม่ใช่เหรอครับแต่ส่วนนอกๆมันแปรตรงจริงเหรอครับ

เอาข้อความนี้มาจากไหน แน่ใจหรือเปล่าว่าพูดในสิ่งที่ต้องการพูด  เราต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสม่ำเสมอบริเวณตรงกลาง ๆ หรือต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดใด ๆ มีค่าแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า
ต้องการจะพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสมำ่เสมอที่ตรงกลางแล้วก็ยังแปรตรงกับกระแสไฟฟ้าด้วย


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 29, 2012, 08:46:56 PM
ที่ว่าความเข้มแปรตรงกับกระแสนี่มันเฉพาะตรงกลางๆขดไม่ใช่เหรอครับแต่ส่วนนอกๆมันแปรตรงจริงเหรอครับ

เอาข้อความนี้มาจากไหน แน่ใจหรือเปล่าว่าพูดในสิ่งที่ต้องการพูด  เราต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสม่ำเสมอบริเวณตรงกลาง ๆ หรือต้องการพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดใด ๆ มีค่าแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า
ต้องการจะพูดว่าความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าสมำ่เสมอที่ตรงกลางแล้วก็ยังแปรตรงกับกระแสไฟฟ้าด้วย

ความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าแปรตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กทุกแห่ง ไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหน


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: jali on October 30, 2012, 12:39:30 PM
ตามสมการนี้หรือเปล่าครับ
d\vec{B}=\frac{\mu_{0}}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times\hat{r}}{r^{2}}


Title: Re: ความเหนี่ยวนำร่วมครับ
Post by: Piyakulw on October 30, 2012, 03:08:50 PM
ตามสมการนี้หรือเปล่าครับ
d\vec{B}=\frac{\mu_{0}}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times\hat{r}}{r^{2}}
ใช่ครับ แต่ระวังไว้อย่างหนึ่งว่ากฎนี้ใช้สำหรับกระแสคงที่ (Steady-state currents) ได้เท่านั้น หมายความว่าถ้าตอนนี้เราวัดกระแสได้แค่นี้ หันหลังไปมองอย่างอื่นแล้วหันกลับมาวัดกระแสอีกครั้งต้องได้เท่าเดิม ดังนั้นมันจึงถูกใช้คำนวณหาความเข้มสนามแม่เหล็กจากกระแสที่ไม่คงที่ไม่ได้

อย่างไรก็ตามในเรื่องความเหนี่ยวนำเราก็ใช้สูตรนั้นบ่อย ๆ กับกระแสที่เปลี่ยนไปตามเวลา แน่นอนว่ามันผิด (แต่ก็ทำไปเถอะ  ;D) แต่ถ้าจะทำให้ถูกจริง ๆ ต้องใช้คณิตศาสตร์เยอะหน่อยครับ