mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: macusb on October 01, 2012, 09:42:56 PMTitle: เรื่องการเปลี่ยนสถานะครับ
Post by: macusb on October 01, 2012, 09:42:56 PM
Q:จะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดจึงจะทำให้น้ำแข็งมวล 20g ละลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส

Q2:เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งมีจุดเยือกแข็งที่ 12องศา มีจุดเดือดที่ 212องศา หากนำไปวัดอุณหภูมิของน้ำที่ 25องศาเซลเซียส จะอ่านค่าได้จากเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ได้กี่องศาTitle: Re: เรื่องการเปลี่ยนสถานะครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 01, 2012, 10:28:40 PM
1. สมมุติน้ำแข็งมีอุณหภูมิเดิมที่ 0 องศาเซลเซียส ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงมีสองขั้นตอน  ตอนแรกเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำที่ 0 องศาเซลเซียส ต้องใช้ความร้อนแฝง  ตอนที่สองเปลี่ยนจากน้ำที่ 0 องศาเซลเซียส เป็นน้ำที่ 60 องศาเซลเซียส ใช้ความรู้เกี่ยวกับความจุความร้อนจำเพาะ

2. เรื่องนี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนอุณหภูมิ  สมมุติเรียกหน่วยใหม่ว่า u จะได้ว่า (X u - 12 u)/(212 u - 12 u) = (25 องศาเซลเซียส - 0 องศาเซลเซียส)/(100  องศาเซลเซียส- 0 องศาเซลเซียส) แล้วแก้สมการหาค่า X