mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: xiangeh on September 20, 2012, 07:07:13 AM



Title: กระจกของลอยด์ครับ
Post by: xiangeh on September 20, 2012, 07:07:13 AM
ขอแนวทางการทำข้อนี้ด้วยครับ


Title: Re: กระจกของลอยด์ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 20, 2012, 07:17:41 AM
แสงที่ไปแทรกสอดทำให้เกิดริ้วการแทรกสอดบนฉากมาจากสองแหล่ง คือแสงที่ไปถึงฉากโดยตรงกับแสงที่สะท้อนจากกระจกเงา

ดังนั้นให้คิดเหมือนกับการแทรกสอดจากสองแหล่ง โดยที่อีกแหล่งหนึ่งอยู่ที่ตำแหน่งภาพสะท้อนของกระจกเงา แต่ให้ิคำนึงด้วยว่ามีการเปลี่ยนเฟส \pi  เรเดียน เมื่อสะท้อนที่กระจกเงา

บริเวณที่มีการแทรกสอดเป็นบริเวณที่มีแสงไปตกกระทบฉากจริง ๆ

ตอนสุดท้ายเมื่อเอาวัสดุไปขวางเส้นทางแสงที่ไปถึงฉากตรง ๆ ให้คิดว่าเส้นทางแสงส่วนนั้นเปลี่ยนไปเท่าใดด้วย แล้วใช้หลักการแทรกสอดจากสองแหล่งเช่นเดิม


Title: Re: กระจกของลอยด์ครับ
Post by: xiangeh on September 20, 2012, 04:39:17 PM
ขอบคุณครับเข้าใจแล้วครับ