mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: jali on September 11, 2012, 08:31:07 PMTitle: เมื่อประจุมีความเร่ง
Post by: jali on September 11, 2012, 08:31:07 PM
คืออยากรู้ว่าถ้าประจุที่เราพิจารณามันมีความเร่ง
เรายังสามารถใช้กฎของคูลอมป์ได้อยู่หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้แล้วมันมีกฎใหม่ไหมครับ


Title: Re: เมื่อประจุมีความเร่ง
Post by: It is GOL on September 12, 2012, 06:22:39 PM
เท่าที่ผมทราบนะครับ กรณีของไฟฟ้าสถิตนั้นเราใช้กฎของคูลอมบ์กับประจุจุดต่างๆ แล้วก็ขยายผลไปใช้กับการเรียงตัวของประจุใดๆ ถูกไหมครับ
แต่ถ้ามันไม่สถิต นั่นคือมีการเคลื่อนที่ (ไม่ว่าจะมีความเร่งหรือไม่) กฎของคูลอมบ์ก็ยังใช้ได้อยู่ครับ เพราะแรงในกฎของคูลอมบ์นั่นขึ้นกับตำแหน่งของประจุเท่านั้น แต่หากมีการเคลื่อนที่ เราต้องพิจารณาแรงแม่เหล็กด้วย

และจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แรงทั้งสองนี้ (ไฟฟ้าและแม่เหล็ก) ถูกสรุปว่าเป็นแรง"ชนิดเดียวกัน" เพราะในกรอบอ้างอิงเฉื่อยที่ต่างกันแรงทั้งสองแรงนี้จะมีขนาดต่างกัน จึงไม่สามารถระบุได้ว่าแรงส่วนใดเป็นแรงอะไร แต่โดยรวมแล้วก็ยังให้ผลการเคลื่อนที่เดียวกันครับ :)


Title: Re: เมื่อประจุมีความเร่ง
Post by: jali on September 12, 2012, 08:04:24 PM
ไม่เข้าใจครับว่าถ้าแรงมันไม่เท่ากันแล้วทำไมแยกไม่ได้


Title: Re: เมื่อประจุมีความเร่ง
Post by: It is GOL on September 14, 2012, 06:26:59 PM
คือแรงแม่เหล็กจะขึ้นกับความเร็วด้วยไงครับ ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยต่างกัน ถ้าเราวิเคราะห์โดยใช้กลศาสตร์นิวตัน จะให้ผลการเคลื่อนที่ต่างกัน แต่ถ้าวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จะได้ผลเหมือนกัน (นี่เป็นจุดหนึ่งที่กลศาสตร์นิวตัน"ล้มเหลว" ทำให้ต้องมีทบทวนแนวคิดสเปซและเวลาใหม่ทั้งหมด จนนำไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ)

อย่างเช่น ประจุจุดประจุหนึ่งอยู่ห่างจากลวดตัวนำบางยาวอนันต์ ถ้าเรามองในกรอบที่ประจุจุดอยู่นิ่งๆ กับเคลื่อนที่ ก็จะมีแรงแม่เหล็กไม่เท่ากันมากระทำต่อประจุจุด แต่ถ้าพิจารณาการหดความยาว (ความหนาแน่นประจุเชิงเส้นในลวดตัวนำ) และกฎนิวตันรูปแบบใหม่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพ จะพบว่าเหตุการณ์จะสอดคล้องกันเมื่อมองจากสองกรอบไงครับ


Title: Re: เมื่อประจุมีความเร่ง
Post by: jali on September 14, 2012, 08:44:10 PM
อ๋อขอบคุณครับ