mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: gogo on August 25, 2012, 11:04:46 AMTitle: การหาจุด cm แบบอินทิเกรตทำไงคะ
Post by: gogo on August 25, 2012, 11:04:46 AM
     1.จงหาจุด cm ของรูปต่อไปนี้(คือ ทำผ่าน x= 1/m integrate x dm รึเปล่าคะ)
เป็นแผ่นวัตถุบางด้านในโบ๋เป็นรูวงกลมคะ
Title: Re: การหาจุด cm แบบอินทิเกรตทำไงคะ
Post by: jali on August 25, 2012, 01:23:23 PM
ไม่ต้องอินทิเกรตครับ ให้ลองแบ่งแผ่นเป็นสองชิ้นดู
อันแรกคือแผ่นกลม อีกอันคือ...


Title: Re: การหาจุด cm แบบอินทิเกรตทำไงคะ
Post by: jali on August 25, 2012, 06:29:40 PM
ให้ \frac{M}{A}=\sigma
ได้มวลวงกลม \sigma (A_{circle})=m_{circle}
มวลรูโบ๋ \sigma (A_{o plane})=m_{o plane}
ใช้นิพจน์เหล่านี้สำหรับจุดcmก็ได้แล้วครับ