mPEC Forum

ข่าวและประกาศ News & Announcement => ข่าวฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 13, 2012, 10:34:44 PMTitle: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปี 2555-56
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 13, 2012, 10:34:44 PM
โควตานักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2555-56 (ผลอย่างไม่เป็นทางการ ไม่รับรองความถูกต้อง  ;D)
จำนวน 25 คน

กิตติโชติ วีระนันทาเวทย์
จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์
จิรายุ พักตร์ฉวี
ชานน ธนิตกุล
ณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
ณัฐนนท์ ทิฐิศานต์ศิริ
ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย
ธนวัฒน์ เตชภานุวัฒน์
ธนเศรษฐ์ ไกรกุลเศรษฐ์
ธรณ์ โกศลพัฒนดุรงค์
ปริวิทธ์ ตั้งจิตธรรม
พงศ์พล นิมิตรปัญญา
พีรพล เพิ่มศิริพันธุ์
พีรวิชญ์ สินธุพันธ์ประทุม
ภรัณยู รัตนประเสริฐ
ภัทรดร ไชยอนันต์สวัสดิ์
ภูดิศ พัชราธิวัฒน์
ยศภัทร ล้ำเลิศลักษณชัย
รณกร ศิวดำรงพงศ์
วรรธนัย บุรีทาน
ศรัณย์พร เปี่ยมประดาษ
ศักดิพัฒน์ ทรงวิศิษฏ์
ศุภณัฐ ด่านพิชิตศึก
ศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
สัณหภณ เกตุเกล้า


Title: Re: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษ
Post by: Wanted on July 13, 2012, 11:13:20 PM
ยินดีกับเพื่อนๆ พี่ๆทุกคนด้วยนะครับ  :smitten:


Title: Re: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษ
Post by: peerawich on July 13, 2012, 11:18:28 PM
ยินดีด้วยเพื่อนๆ :) เจอกันในค่ายนะคับบบ


Title: Re: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษ
Post by: dy on July 13, 2012, 11:48:50 PM
ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ  :smitten:


Title: Re: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษ
Post by: Torotor:) on July 18, 2012, 11:17:53 PM
ยินดีกับทุกคนด้วยคร้าาาบบบบบส์  :gr8 :gr8 :smitten:


Title: Re: โควตา (อย่างไม่เป็นทางการ) นักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้เข้าค่ายฟิสิกส์สอวน. กทม. ปีการศึกษ
Post by: It is GOL on July 19, 2012, 01:46:39 PM
ยินดีด้วยครับ มาเข้ากันเยอะๆ นะ  ;D