mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: jali on July 08, 2012, 06:36:22 PMTitle: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 08, 2012, 06:36:22 PM
ในหนังสือสอวน.ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดบทที่๕ข้อที่๑๔ครับ
ขอวิธีคิดหน่อยครับ
เพราะทำแล้วมันดูไม่มีหลักการ


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 08, 2012, 07:19:18 PM
ในหนังสือสอวน.ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดบทที่๕ข้อที่๑๔ครับ
ขอวิธีคิดหน่อยครับ
เพราะทำแล้วมันดูไม่มีหลักการ

โจทย์ยาวมากหรือเปล่า ถ้าไม่ยาว ช่วยพิมพ์โจทย์ได้ไหม บางคนไม่มีหนังสืออยู่ใกล้ตัว


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 08, 2012, 09:17:42 PM
โจทย์มีอยู่ว่า
มีคนอยู่บนโลกที่เป็นทรงกลม และโลกหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม \omega
แล้วถามว่าเขาจะวัดนำ้หนักได้เท่าไร
Aนี่ละติจูดนะครับ


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 09, 2012, 08:40:32 PM
คนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี ... ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม \omega
แรงที่ทำต่อคนประกอบด้วยแรงโน้มถ่วง และแรงที่พื้นดัน  แรงที่พื้นดันเกี่ยวข้องกับแรงที่ตาชั่งใต้เท้าคนอ่านได้  ;D


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: TimeTimeFruit on July 09, 2012, 11:25:54 PM
Principle of Equivalent  :laugh:


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 10, 2012, 08:51:34 PM
วิธีของผมก็คือ แตกเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมเป็น \omega cosA
แล้วคิดว่ามันเกิดแรงหนีศูนย์กลางเป็น m\omega ^{2}cos^{2}AR
จะได้ N+m\omega ^{2}cos^{2}AR=mg


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 10, 2012, 09:14:22 PM
...
แล้วคิดว่ามันเกิดแรงหนีศูนย์กลางเป็น m\omega ^{2}cos^{2}AR
...

แรงหนีศูนย์กลางไม่มีจริง แรงนี้วัตถุใดเป็นตัวออกแรง  ไม่แนะนำให้ใช้ตอนหัดใหม่ ๆ เพราะอาจได้แนวคิดผิด ๆ ไป  :coolsmiley:


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 11, 2012, 10:53:24 AM
ถ้าอย่างนั้นผมเปลี่ยนคำพูดเป็น
คนหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุม \omega - ทำให้เขาต้องการแรงเข้าสู่ศุนย์กลางที่มีขนาด m\omega ^{2}Rcos^2A(ที่มีขนาดเท่านี้เพราะผทแตกเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมุ)
-ซึ่งถ้าพิจารณาจากรูปจะได้ว่า mg-N=m\omega ^{2}Rcos^2A
 สุดท้ายได้    N=m(g-\omega ^{2}Rcos^2A)


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 13, 2012, 08:48:57 PM
Principle of Equivalent  :laugh:
คือยังไงเหรอครับ


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: dy on July 13, 2012, 09:12:58 PM
Principle of Equivalent  :laugh:
คือยังไงเหรอครับ

คิดว่าคล้ายๆกับมองว่าเราเป็นคนคนนั้นครับ คือมองในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยของคนนั้น เหตุการณ์ที่เจอจะสมมูลกับการมีแรงมากระทำกับเราแรงหนึ่ง ที่เรามักเรียกว่า Centrifugal force มีขนาดในแนวรัศมี m \omega^2 R \cos ^2 \theta ทำให้เราสมดุลในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนี้  :buck2:  :coolsmiley:

แต่แบบที่ อ.ปิยพงษ์บอกแหละครับ ถ้าเพิ่งหัดใหม่ๆยังไม่ควรใช้ครับ เพราะอาจทำให้สับสนด้านแนวคิด  ;)


Title: Re: โจทย์คนบนโลกในหนังสือฟิสิกส์สอวน.
Post by: jali on July 14, 2012, 10:27:25 AM
Principle of Equivalent  :laugh:
คือยังไงเหรอครับ

คิดว่าคล้ายๆกับมองว่าเราเป็นคนคนนั้นครับ คือมองในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยของคนนั้น เหตุการณ์ที่เจอจะสมมูลกับการมีแรงมากระทำกับเราแรงหนึ่ง ที่เรามักเรียกว่า Centrifugal force มีขนาดในแนวรัศมี m \omega^2 R \cos ^2 \theta ทำให้เราสมดุลในกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนี้  :buck2:  :coolsmiley:

แต่แบบที่ อ.ปิยพงษ์บอกแหละครับ ถ้าเพิ่งหัดใหม่ๆยังไม่ควรใช้ครับ เพราะอาจทำให้สับสนด้านแนวคิด  ;)
อ๋อขอบคุณครับ  ;D