mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: FogRit on July 01, 2012, 10:31:19 PMTitle: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: FogRit on July 01, 2012, 10:31:19 PM
Parallel plate capacitor ชาร์จประจุแล้วจากนั้นแยกออกจากกัน โดยถอดแบตฯ ออกและ แผ่นทั้งสองไม่เชื่อมกันด้วยลวด
ถามว่า  Q,C,V,U สี่ตัวนี้ตัวใดบ้างคงที่ และตัวใดบ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ประจุเท่ากันแน่นอน ไม่หายไปไหนแน่ๆ
พลังงานของตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้นแน่ๆ เพราะเราใส่งานเข้าไป

ส่วนสนามไฟฟ้าจากแผ่นคู่ขนาน  \vec E = \dfrac{\sigma}{\epsilon_0}\hat e คงที่ ?
แต่  V มันก็เพิ่มขึ้นเพราะ
 E = \dfrac{V}{d}
มันเพิ่มเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าครับ ?


Title: Re: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: jali on July 04, 2012, 08:58:04 PM
จริงๆแล้วถ้าเราดูที่ U= \frac{1}{2}CV^{2}
ถ้า U เพิ่มขึ้นแล้ว V ก็เพิ่มจากเหตุผลนี้ได้นี่ครับ


Title: Re: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: FogRit on July 05, 2012, 10:07:04 PM
จริงๆแล้วถ้าเราดูที่ U= \frac{1}{2}CV^{2}
ถ้า U เพิ่มขึ้นแล้ว V ก็เพิ่มจากเหตุผลนี้ได้นี่ครับ

ไม่ได้เพราะ  C เปลี่ยนครับ


Title: Re: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: jali on July 06, 2012, 04:37:05 PM
จริงๆแล้วถ้าเราดูที่ U= \frac{1}{2}CV^{2}
ถ้า U เพิ่มขึ้นแล้ว V ก็เพิ่มจากเหตุผลนี้ได้นี่ครับ

ไม่ได้เพราะ  C เปลี่ยนครับ
ถ้างั้นลองเปลี่ยนเป็น \frac{1}{2}QV วิเคราะห์ได้ไหมครับ


Title: Re: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: FogRit on July 06, 2012, 11:18:25 PM
จริงๆแล้วถ้าเราดูที่ U= \frac{1}{2}CV^{2}
ถ้า U เพิ่มขึ้นแล้ว V ก็เพิ่มจากเหตุผลนี้ได้นี่ครับ

ไม่ได้เพราะ  C เปลี่ยนครับ
ถ้างั้นลองเปลี่ยนเป็น \frac{1}{2}QV วิเคราะห์ได้ไหมครับ

ลืมสมการนี้ไปเลย
ขอบคุณมากครับ


Title: Re: ชาร์จตัวเก็บประจุแล้ว ดึงแยกจากกัน
Post by: jali on July 07, 2012, 11:50:58 AM
ไม่เป็นไรครับ  ;)