mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: nooodle on March 17, 2012, 08:30:42 AMTitle: ความดันในการส่งของไหลขึ้นที่สูง?
Post by: nooodle on March 17, 2012, 08:30:42 AM
จากโจทย์ : จะต้องใช้ความดันอย่างน้อยกี่กิโลพาสคาล (kPa) สำหรับระบบปะปาหมู่บ้าน

ที่ต้องส่งน้ำขึ้นไปยังบ้านบนเนินสูงจากระดับปกติ 30 เมตร ให้ถือว่าขนาดของท่อน้ำสม่ำ่เสมอ


ที่สงสัยคือว่า มันต้องบวกความดันอากาศไหมครับ ? (คือจำเป็นไหมครับว่าท่อที่ส่งน้ำขึ้นไป มันต้องเปิดรับอากาศน่ะครับ?)

  P = pgh + Pa
     = (103)(10)(30) + (1.01)(105)
     = 401 kPa

หรือว่ามันไม่ต้องนำ Pa มาคิดหรือครับ

รบกวนด้วยนะครับ :embarassed:

 


Title: Re: ความดันในการส่งของไหลขึ้นที่สูง?
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on March 17, 2012, 10:01:47 PM
...
ที่สงสัยคือว่า มันต้องบวกความดันอากาศไหมครับ ? (คือจำเป็นไหมครับว่าท่อที่ส่งน้ำขึ้นไป มันต้องเปิดรับอากาศน่ะครับ?)

 ...
 

ไม่น่าจะต้องคิดความดันบรรยากาศ เพราะว่ารอบ ๆ ตัวทั้งด้านล่างและด้านบนปรกติมีความดันบรรยากาศรอบ ๆ อยู่แล้ว มันจะหักล้างกัน