mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: .kilii on December 14, 2005, 06:42:45 PMTitle: ขอบเขตเนื้อหา สอวน สสวท โอลิมปิก
Post by: .kilii on December 14, 2005, 06:42:45 PM
....... :)สวัสดีครับ...ผมอยากรู้ว่าขอบเขตเนื้อหาของ..สอวน...สสวท...โอลิมปิก...มีเนื้อหาถึงไหนครับ....เรื่องอะไรบ้าง ???
.......ของคุณอาจารย์ปิยพงษ์ที่สั่งสอนครับ >:A...ผมเข้าใจแล้วละครับ..ต้นเหตุของสิ่งไม่ดีต่างๆ...เกิดจากความรู้สึกในด้านไม่ดี...เช่น..ความแตกแยก....การแบ่งพักแบ่งพวก....เป็นต้น.....ฉะนั้นเราควรที่จะไม่มีความรู้สึกเหล่านั้น....ขอบคุณอาจารย์มากๆ...ตอนนี่ทัศนคติผมเปลี่ยนไปแล้ว
..........ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวจะมาถล่มโลก....มนุษย์ในโลกคงสามัคคีน่าดู ;D


Title: Re: ขอบเขตเนื้อหา สอวน สสวท โอลิมปิก
Post by: ampan on December 14, 2005, 07:19:19 PM
....... :)สวัสดีครับ...ผมอยากรู้ว่าขอบเขตเนื้อหาของ..สอวน...สสวท...โอลิมปิก...มีเนื้อหาถึงไหนครับ....เรื่องอะไรบ้าง ???
.......ของคุณอาจารย์ปิยพงษ์ที่สั่งสอนครับ >:A...ผมเข้าใจแล้วละครับ..ต้นเหตุของสิ่งไม่ดีต่างๆ...เกิดจากความรู้สึกในด้านไม่ดี...เช่น..ความแตกแยก....การแบ่งพักแบ่งพวก....เป็นต้น.....ฉะนั้นเราควรที่จะไม่มีความรู้สึกเหล่านั้น....ขอบคุณอาจารย์มากๆ...ตอนนี่ทัศนคติผมเปลี่ยนไปแล้..........ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวจะมาถล่มโลก....มนุษย์ในโลกคงสามัคคีน่าดู ;D
ผมสงสัย ทำไม มีการระบายอาไรด้วย ;D� แล้ว ถ้าสามัคคีจริง มนุษย์ต่างดาวจะ มาถล่มโลกทำไม ในเมื่อ เรากับเค้าก็จักรวาลเดียวกัน� :o


Title: Re: ขอบเขตเนื้อหา สอวน สสวท โอลิมปิก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 14, 2005, 07:27:16 PM
....ผมอยากรู้ว่าขอบเขตเนื้อหาของ..สอวน...สสวท...โอลิมปิก...มีเนื้อหาถึงไหนครับ....เรื่องอะไรบ้าง ???
...

ไปดูที่  http://mpec.sc.mahidol.ac.th/pho/ipho/info_syllabus.html


Title: Re: ขอบเขตเนื้อหา สอวน สสวท โอลิมปิก
Post by: .kilii on December 14, 2005, 11:57:29 PM
.........ขอบคุณครับอาจารย์
..........คุณampanว่าก็จริง :o