mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: ekajphysics on February 14, 2012, 03:24:58 PMTitle: คำถามเกี่ยวกับความดันครับ
Post by: ekajphysics on February 14, 2012, 03:24:58 PM
คำถาม ในสระน้ำ ณ จุดลึก 1500 cm จะมีความดันเท่าใด (ตอบ 2533.6 g/cm^3)

**ผมอ่านโจทย์แล้วก็งงครับ ถามหาความดัน เเต่หน่วยg/cm^3


Title: Re: คำถามเกี่ยวกับความดันครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 14, 2012, 04:40:30 PM
คำถาม ในสระน้ำ ณ จุดลึก 1500 cm จะมีความดันเท่าใด (ตอบ 2533.6 g/cm^3)

**ผมอ่านโจทย์แล้วก็งงครับ ถามหาความดัน เเต่หน่วยg/cm^3

เอาโจทย์และเฉลยมาจากไหน  เขาคงเฉลยผิด