mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: ampan on January 10, 2012, 02:33:57 PMTitle: ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก ดันขึ้น ดันลง (^-^)
Post by: ampan on January 10, 2012, 02:33:57 PM
จากรูป มี แผ่นขนานตัวเก็บประจุ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ a อยู่ห่างกัน d มีแผ่น ไดอิเล็กทริก \epsilon ที่ความพ.ท.เท่ากับ แผ่นขนานตัวนำ แต่มีความหนา เท่ากับ t  ตัวเก็บประจุต่อกับ แบต V

จงหา ว่า มีแรงที่กระทำต่อ แผ่น ไดอิเล็กทริก หรือไม่อย่างไร (ถ้าเป็นไปได้ ไม่ใช้ Virtual work principle )