mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: TheCatalyst on December 06, 2011, 09:42:13 PMTitle: น้ำหนัก
Post by: TheCatalyst on December 06, 2011, 09:42:13 PM
ผมได้ยินอาจารย์บางท่านเรียก นำ้หนัก w ว่าคือแรง mg ซึ่งมันก็ควรจะถูกต้องเพราะมันถูกเชื่อมกันด้วยเครื่องหมาย = แต่ผมไปอ่านเจอในนตำราครับว่า "ma ไม่ใช่แรง แต่เป็นผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งซึ่งมีขนาดและทิศเดียวกับแรง " จริงๆแล้วแบบไหนที่ถูกต้องครับ แล้วการจะเรียกว่าแรง mg จะเป็นการผิดหลักทางฟิสิกส์หรือเปล่าฮะ?   ???


Title: Re: น้ำหนัก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 06, 2011, 10:39:01 PM
ที่บริเวณเหนือผิวโลก แรงโน้มถ่วงที่โลกมวล M_E ทำต่อวัตถุมวล m มีขนาดเท่ากับ \dfrac{GM_Em}{R_E^2}
ตามกฏของนิวตัน ขนาดของแรงนี้มีค่าเท่ากับขนาดของ ma ซึ่งไม่ใช่แรง แต่เป็นมวลคูณความเร่ง
ดังนั้น  \dfrac{GM_Em}{R_E^2}=ma ทำให้วัตถุทุกชิิ้นมีขนาดความเร่ง  a = \dfrac{GM_E}{R_E^2} เท่ากันหมด เรียกปริมาณนี้ว่า g ทำให้เราเขียนแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักว่า mg ได้Title: Re: น้ำหนัก
Post by: TheCatalyst on December 08, 2011, 10:30:00 PM
ขอบคุณมากครับ  :)