mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: krirkfah on December 01, 2011, 11:42:02 PMTitle: สงสัยเรื่องการคงตัวของโมเมนตัม
Post by: krirkfah on December 01, 2011, 11:42:02 PM
คือว่าถ้าเรามีลูกโป่งแล้วเราเป่าอากาศเข้าไปนี่ครับ แรงภายในลูกโป่ง มันก็น่าจะหักล้างกัน เหมือน กรณีระบบโลกกับดาวเทียม เพราะแรงภายในลูกโป่งมันก็มีทุกทิศทุกทางซึ่งน่าจะหักล้างกันได้แต่ไฉนมันถึงพอง แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะใช้การคงตัวของโมเมนตัมได้หรือไม่ เพราะถ้าพองแสดงว่าแรงภายในไม่เป็น0 ซึ่งก็ไม่เหมือนทฤษฎีที่แรงภายในหักล้างกันจนหมดจึงไม่ต้องพิจารณาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากแรงภายในระบบ เลยเช็คแค่แรงภายนอกระบบที่ทำต่อระบบ ว่าเป็น0หรือไม่ ถ้าเป็น0ก็ใช้การคงตัวของโมเมนตัมได้


Title: Re: สงสัยเรื่องการคงตัวของโมเมนตัม
Post by: ampan on December 02, 2011, 05:43:14 AM
คำถาม เหมือน ลูกระเบิด ระเบิดตูมๆๆ  ++


Title: Re: สงสัยเรื่องการคงตัวของโมเมนตัม
Post by: krirkfah on December 02, 2011, 09:41:04 AM
ขอบคุณครับ งั้นก็ใช้การคงตัวของโมเมนตัมได้ แล้วไหงแรงภายในถึงหักล้างไม่เป็น0 ถ้าหักล้างเป็น0มันก็ไม่น่าขยายได้


Title: Re: สงสัยเรื่องการคงตัวของโมเมนตัม
Post by: singularity on December 03, 2011, 01:13:09 AM
ที่ว่าแรงภายในหักล้างกันเป็นศูนย์มันคิดรวมเป็นระบบนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นศูนย์มันจะสื่อว่าการเคลื่อนที่โดยรวมของระบบจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมักพูดในแง่ชองศูนย์กลางมวล ในกรณีของดาวเทียม โลกดึงดูดมัน มันดึงดูดโลก ด้วยแรงขนาดเท่ากันทิศตรงกันข้าม ผลรวมแรงในระบบเป็นศูนย์ก็จริง แต่อย่าลืมว่าแรงนั้นมันกระทำต่อวัตถุคนละวัตถุ ดาวเทียมก็ยังถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดอยู่เพราะถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถโคจรเป็นวงได้ครับ ในกรณีลูกโป่งก็เช่นกันครับ แม้บอกว่าแรงภายในที่กระทำต่อระบบ(ลูกโป่ง และแก๊ส) เป็นศูนย์ มันไม่ได้หมายความว่าแรงที่ทำต่อลูกโป่งเป็นศูนย์นะครับ (คล้ายกับมวลก้อนหนึ่งวิ่งมาชนอีกก้อนหนึ่งทำให้อีกก้อนหนึ่งนั้นวิ่งไปข้างหน้า)

ถ้าผมอธิบายแล้วงง หรือผิดพลาด ท่านอื่นช่วยชี้แนะด้วยนะครับ :)


Title: Re: สงสัยเรื่องการคงตัวของโมเมนตัม
Post by: krirkfah on December 03, 2011, 11:42:36 PM
อ่าขอบคุณครับ ;D