mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: jali on November 09, 2011, 12:16:32 PMTitle: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: jali on November 09, 2011, 12:16:32 PM
คืออยากรู้ว่ากฎการอนุรักษ์มวล พลังงานมันมีที่มาอย่างไรและ หน้าตามันเป็นอย่างไรครับ >:A


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 09, 2011, 12:53:58 PM
คืออยากรู้ว่ากฎการอนุรักษ์มวล พลังงานมันมีที่มาอย่างไรและ หน้าตามันเป็นอย่างไรครับ >:A

ไม่มีอะไรมาก ให้คิดเพิ่มเติมว่ามวลคือพลังงานรูปหนึ่ง E=mc^2 แล้วบวกพลังงานส่วนนี้เข้าไปเวลาคิดหลักอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนหลักอนุรักษ์มวลให้เลิกใช้ไปเลยในทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ไปอ่านเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเอาเอง  :o


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: jali on November 10, 2011, 09:23:24 AM
คืออยากรู้ว่ากฎการอนุรักษ์มวล พลังงานมันมีที่มาอย่างไรและ หน้าตามันเป็นอย่างไรครับ >:A

ไม่มีอะไรมาก ให้คิดเพิ่มเติมว่ามวลคือพลังงานรูปหนึ่ง E=mc^2 แล้วบวกพลังงานส่วนนี้เข้าไปเวลาคิดหลักอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนหลักอนุรักษ์มวลให้เลิกใช้ไปเลยในทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ไปอ่านเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเอาเอง  :o
คือเราต้องบวก E= mc^{2} เวลาคิดหลักการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเช่นเวลาคิดของตกมาสู่พื้นแบบไม่มีแรงเสียดทานปกติต้องเป็น
mg\left ( h_{initial}-h_{final} \right )= \frac{1}{2}mv^{2}-\frac{1}{2}mu^{2}
แต่พอเป็นแบบสัมพัทธ์เราก็ต้องบวก E= mc^{2} เข้าไป แต่ว่าต้องบวกข้างไหนหล่ะครับ  :idiot2:
แล้วทำไมถึงไม่ให้ใช้กฏการอนุรักษ์มวลหล่ะครับ


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: last on November 10, 2011, 09:43:34 AM
เพราะบางปรากฏการณ์มวลของระบบไม่อนุรักษ์ครับ
พูดง่ายๆว่า บางครั้งมวลทั้งหมดของระบบก่อนเกิดปฏิกิริยาไม่เท่ากับมวลทั้งระบบหลังเกิดปฏิกิริยา
เช่น ปฏิกิริยาฟิวชัน , การชนของอนุภาคที่มีพลังงานสูงๆ ฯลฯ


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: jali on November 10, 2011, 09:53:14 AM
ขอบคุณครับ


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 10, 2011, 10:03:19 AM
...
คือเราต้องบวก E= mc^{2} เวลาคิดหลักการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเช่นเวลาคิดของตกมาสู่พื้นแบบไม่มีแรงเสียดทานปกติต้องเป็น
mg\left ( h_{initial}-h_{final} \right )= \frac{1}{2}mv^{2}-\frac{1}{2}mu^{2}
แต่พอเป็นแบบสัมพัทธ์เราก็ต้องบวก E= mc^{2} เข้าไป แต่ว่าต้องบวกข้างไหนหล่ะครับ  :idiot2:
...

พลังงานจลน์จะไม่อยู่ในรูป \frac{1}{2}mv^{2} อีกด้วย ไปอ่านเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพเพิ่มเติมถ้าอยากรู้เรื่องจริง ๆ


Title: Re: ถามเรื่องกฎการอนุรักษ์มวลพลังงานหน่อยครับ
Post by: jali on November 11, 2011, 12:06:11 PM
แสดงว่าเราใช้ mc^{2} ในความหมายของพลังงานรวมเชิงสัมพัทธ์ภาพใช่ไหมครับ
ถ้างั้นรูปพลังงานควรเป็น \Sigma E_{1}+\frac{mc^{2}}{\sqrt{1-\left ( \frac{v_{1}}{c} \right )^{2}}}= \Sigma E_{2}+\frac{mc^{2}}{\sqrt{1-\left ( \frac{v_{2}}{c} \right )^{2}}} ใช่ไหมครับ
โดย E1 E2 เป็นพลังงานตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสัมพัทธ์ภาพ