mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: pl290938 on October 31, 2011, 06:20:58 PMTitle: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: pl290938 on October 31, 2011, 06:20:58 PM
อยากทราบว่าการกลิ้งแบบไม่ไถลมันจะมี่การหมุนหรือเปล่าครับระหว่างการไถล ที่ผมเข้าใจคือแต่ละจุดบนวงกลมจะค่อยๆหมุน และที่จุดสัมผัสของวงกลมจะไถลไประยะหนึ่งแล้วก้หมุนไปด้วยทำให้จุดใหม่มาไถลต่อไป ตามรูปก็คือจุด Aจะไถลก่อนแล้ววัตถุจะค่อยๆหมุนไปจนวัตถุ B มาไถลต่อไป
ตามที่ผมคิดถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on October 31, 2011, 08:13:51 PM
ถ้ากลิ้งแบบไถล หมายถึง จุดบนวงกลมที่สัมผัสกับพื้น มี ความเร็ว เทียบพื้น มากกว่าพื้น เหมือนกับในรูป จุด A จะมีความเร็วเทียบพื้นไปทางขวาเป็น  ซึ่งมากกว่า 0  แต่ผมไม่แน่ใจว่า มันจะไถลก่อน แล้วค่อยหมุนหรือเปล่า
แต่ในความคิดของผม ผมคิดว่า มันจะไถล ไปพร้อมๆกับหมุนครับ  :)


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: pl290938 on October 31, 2011, 08:33:08 PM
... จุด A จะมีความเร็วเทียบพื้นไปทางขวาเป็น  ...
ไม่ใช่ไปทางซ้ายหรือครับ? :idiot2:


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on October 31, 2011, 11:26:44 PM
... จุด A จะมีความเร็วเทียบพื้นไปทางขวาเป็น  ...
ไม่ใช่ไปทางซ้ายหรือครับ? :idiot2:

คิดว่าทางขวานะครับ  เพราะ ว่า วงกลมมันไถลไปทางขวาด้วย ถ้าสมมติว่า A มีความเร็วไปทางซ้ายเทียบพื้น มันจะไถลน้อยมากก อาจจะไม่ไถลเลยก็ได้นะครับ นั่นคือกลิ้งโดยไม่ไถล (ลองนึกภาพนะครับ) 
ป.ล. ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับ :P


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 31, 2011, 11:39:11 PM
กลิ้งโดยไม่ไถลแปลว่าจุด A ที่สัมผัสพื้นมีความเร็วเท่ากับพื้น (ศูนย์ ในที่นี้) ชั่วขณะ  :coolsmiley:


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on October 31, 2011, 11:40:07 PM
กลิ้งโดยไม่ไถลแปลว่าจุด A ที่สัมผัสพื้นมีความเร็วเท่ากับพื้น (ศูนย์ ในที่นี้) ชั่วขณะ  :coolsmiley:
งั้น ถ้า A มีความเร็วเทียบพื้นไปทางซ้ายล่ะครับ  จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรหรือครับ ???


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 31, 2011, 11:41:40 PM
กลิ้งโดยไม่ไถลแปลว่าจุด A ที่สัมผัสพื้นมีความเร็วเท่ากับพื้น (ศูนย์ ในที่นี้) ชั่วขณะ  :coolsmiley:
งั้น ถ้า A มีความเร็วเทียบพื้นไปทางซ้ายล่ะครับ  จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรหรือครับ ???

ก็แปลว่ามันไถลไปบนพื้น   ไม่ไถลแปลว่าจุดสัมผัสของผิวสองผิวมีความเร็วเท่ากัน !!


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on October 31, 2011, 11:43:33 PM
กลิ้งโดยไม่ไถลแปลว่าจุด A ที่สัมผัสพื้นมีความเร็วเท่ากับพื้น (ศูนย์ ในที่นี้) ชั่วขณะ  :coolsmiley:
งั้น ถ้า A มีความเร็วเทียบพื้นไปทางซ้ายล่ะครับ  จะเกิดเหตุการณ์อย่างไรหรือครับ ???

ก็แปลว่ามันไถลไปบนพื้น   ไม่ไถลแปลว่าจุดสัมผัสของผิวสองผิวมีความเร็วเท่ากัน !!

ไถลไปทางซ้ายหรือเปล่าครับ


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on October 31, 2011, 11:51:38 PM
คือสงสัยครับว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้
1. \omega R < v_{cm}   ก็จะกลิ้งแบบไถล เหมือนดีดกระป๋องน้ำอัดลมไปข้างหน้าจากหยุดนิ่ง?
2.  \omega R > v_{cm}  ก็จะไม่ขยับ?  เหมือนกับล้อรถที่หมุนอยู่กับที่ในโคลน ?


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 01, 2011, 06:29:59 AM
คือสงสัยครับว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้
1. \omega R < v_{cm}   ก็จะกลิ้งแบบไถล เหมือนดีดกระป๋องน้ำอัดลมไปข้างหน้าจากหยุดนิ่ง?
2.  \omega R > v_{cm}  ก็จะไม่ขยับ?  เหมือนกับล้อรถที่หมุนอยู่กับที่ในโคลน ?

ทั้งสองกรณี กลิ้งและเลื่อนตำแหน่งพร้อมกัน กรณี 1. เป็นอย่างที่ยกตัวอย่างมา หรือ กรณีล้อเครื่องบินที่เพิ่งบินลงแตะพื้น  กรณี 2. ขยับด้วย ล้อหมุนติ้ว แต่รถขยับไปข้างหน้านิดเดียว


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: B.J. on November 01, 2011, 07:08:03 AM
ขอบคุณครับ   :)   


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: pl290938 on November 01, 2011, 04:42:29 PM
อยากทราบว่า ทำไม ระยะทางจริงที่จุดสัมผัสของวัตถุไถล \neq ระยะทางที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้จนกระทั่งเริ่มกลิ้งโดยไม่ไถล  :idiot2:(อ่านเจอในฟิสิกส์เล่มกลศาสตร์ของ โครงการสอวน.)


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: Chukiat Tantiwong on November 01, 2011, 05:16:22 PM
อยากทราบว่า ทำไม ระยะทางจริงที่จุดสัมผัสของวัตถุไถล \neq ระยะทางที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้จนกระทั่งเริ่มกลิ้งโดยไม่ไถล  :idiot2:(อ่านเจอในฟิสิกส์เล่มกลศาสตร์ของ โครงการสอวน.)

ระยะทางจริงที่จุดสัมผัสของวัตถุไถล คือระยะทางที่ล้อได้ไถพื้น (เสียดทานกับพื้น) ครับ ระยะทางส่วนนี้ทำให้แรงเสียดทานทำงาน และชะลอวัตถุให้ไถพื้นช้าลงจนกระทั่งไม่มีการไถล , ส่วนระยะทางที่วัตถุเคลื่อนไปได้คือระยะทางเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีการไถล ระยะทางที่จุดสัมผัสไถลจะเป็นศูนย์ครับ  :laugh:


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: pl290938 on November 01, 2011, 08:02:07 PM
แล้วล้อมันไม่ได้ไถลพื้นตลอดเวลาหรอกหรือครับ? :uglystupid2:


Title: Re: กลิ้งแบบไถล(อีกครั้ง)
Post by: Chukiat Tantiwong on November 02, 2011, 12:16:28 AM
แล้วล้อมันไม่ได้ไถลพื้นตลอดเวลาหรอกหรือครับ? :uglystupid2:

เวลาล้อมันกลิ้งแบบไม่ไถล ณ ขณะเวลาหนึ่ง จุดบนล้อที่สัมผัสกับพื้นมีแค่จุดเดียวครับ แล้วจุดนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหากล้อหมุนไป ดังนั้นเราจะถือว่าไม่มีจุดใดบนล้อที่ไถลพื้นครับ ในกรณีนี้ไม่มีการไถลสัมพัทธ์ และไม่สูญเสียงานให้แรงเสียดทาน , ส่วนกรณีที่ล้อมีการไถลพื้น จุดสัมผัสที่ว่าจะต้องขูดพื้นไป โดยระยะทางที่แกนของล้อเคลื่อนไปไม่เท่ากับระยะทางเชิงมุมคูณกับรัศมีล้อครับ ผลต่างระยะทางนั้นเอง เป็นระยะทางที่ผิวล้อไถลพื้นไปจริงๆ เรานำระยะทางส่วนนี้มาคิดงานที่สูญเสียให้แรงเสียดทานได้ครับ  :)