mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: pl290938 on October 09, 2011, 09:28:12 PMTitle: โจทย์เรื่องการดล และ โมเมนตัม ในหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: pl290938 on October 09, 2011, 09:28:12 PM
ข้อ 8.67 โครงแขวนมวล 0.150 kg อันหนึ่งเมื่อแขวนจากขดสปริงขดหนึ่ง ทำให้สปริงขดนั้นยืดออก 0.050 m ปล่อยก้อนดินน้ำมันมวล 0.200kg ก้อนหนึ่งจากหยุดนิ่งจากที่สูง 30 cm ลงมาบนโครง จงหาว่าโครงยืดลงมามากที่สุดจากตำแหน่งเดิมเท่าใด

ข้อนี้ผมคิดโดยใช้เรื่องพลังงาน โดยคิดว่าให้ตัวฐานของโครงเหล็กออกแรงต้านคงที่ต่อก้อนดินน้ำมันขณะตกลงมาจนก้อนดินน้ำมันมีความเร็วเป็นศูนย์ แล้วก็ใช้กฎของฮุค แต่ผมได้คำตอบไม่เท่าเฉลย(23.2 cm) หน่ะครับ ผมอยากรู้ว่าที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร และใช้เรื่องการดลมาคิดอย่างไร :idiot2:


Title: Re: โจทย์เรื่องการดล และ โมเมนตัม ในหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 09, 2011, 10:10:32 PM
...

ข้อนี้ผมคิดโดยใช้เรื่องพลังงาน ...

ไม่น่าใช้หลักอนุรักษ์พลังงานได้ เพราะดินน้ำมันเมื่อชนกับโครงแขวนแล้วจะติดไปกับโครงแขวน การชนเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์
แต่ประมาณใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นกับโมเมนตัมทั้งหมดของระบบก่อนชนพอดีกับหลังชนพอดีได้  :coolsmiley:


Title: Re: โจทย์เรื่องการดล และ โมเมนตัม ในหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: pl290938 on October 09, 2011, 11:55:39 PM
พอได้ความเร็วสุดท้ายแล้ว ผมใช้กฎอนุรักษ์พลังงานหาระยะยืดได้หรือเปล่าครับ?


Title: Re: โจทย์เรื่องการดล และ โมเมนตัม ในหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 10, 2011, 05:43:43 AM
พอได้ความเร็วสุดท้ายแล้ว ผมใช้กฎอนุรักษ์พลังงานหาระยะยืดได้หรือเปล่าครับ?

ได้ครับ  ตอนที่โครงแขวนยืดไปได้ไกลสุด อัตราเร็วมันเท่ากับศูนย์