mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: mopyi on September 25, 2011, 08:16:27 PMTitle: ถามโจทย์เรื่่องการจมการลอยครับ
Post by: mopyi on September 25, 2011, 08:16:27 PM
โจทย์มีดังนี้ครับ

        วัตถุรูปลูกบาศก์เมื่อชั่งในอากาศได้ 120 กรัม แต่ถ้านำไปชั่งในของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ เป็น 0.3 จะชั่งได้ 30 กรัม

         จงหาว่าถ้านำวัตถุนี้ไปลอยในน้ำแล้ว จะมีปริมาตรของวัตถุลอยพ้นน้ำ กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ  >:A


Title: Re: ถามโจทย์เรื่่องการจมการลอยครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 25, 2011, 09:59:14 PM
^^^

ใช้หลักเรื่องแรงลอยตัว

ปริมาตรที่พ้นน้ำ = ปริมาตรทั้งหมดของวัตถุ  - ปริมาตรที่จมน้ำ

หาปริมาตรที่จมน้ำได้จากหลักที่ว่า แรงลอยตัวที่น้ำดันขึ้นมีขนาดเท่ากับน้ำหนักวัตถุ

หาปริมาตรทั้งหมดของวัตถุได้จากข้อมูลที่ชั่งวัตถุในของเหลว

น้ำหนักที่วัดได้คือแรงที่ตาชั่งดึงวัตถุขึ้น

แรงที่ตาชั่งดึงวัตถุขึ้น + แรงลอยตัวเนื่องจากของเหลว = น้ำหนักของวัตถุ (ที่ชั่งในอากาศ)


Title: Re: ถามโจทย์เรื่่องการจมการลอยครับ
Post by: Betaible on September 25, 2011, 10:30:24 PM
\Sigma \vec{F}=m\vec{a}
\vec{W}=120\vec{g}
\vec{W}-\vec{F}_B=30\vec{g}
120\vec{g}-\rho V\vec{g}=30\vec{g}
120\vec{g}-30\vec{g}=\rho V\vec{g}
90=0.3v
300=v
\rho=\frac{120}{300}
\rho =0.4
F_b - W=0
(1)Vg=120g
V=120 \mbox{cm}^3


Title: Re: ถามโจทย์เรื่่องการจมการลอยครับ
Post by: mopyi on September 26, 2011, 01:13:44 PM
\Sigma \vec{F}=m\vec{a}
\vec{W}=120\vec{g}
\vec{W}-\vec{F}_B=30\vec{g}
120\vec{g}-\rho V\vec{g}=30\vec{g}
120\vec{g}-30\vec{g}=\rho V\vec{g}
90=0.3v
300=v
\rho=\frac{120}{300}
\rho =0.4
F_b - W=0
(1)Vg=120g
V=120 \mbox{cm}^3
           
          เพราะฉะนั้นเลยจะได้ว่า ปริมาตรที่จมเป็น   120   \mbox{cm}^3 ดังนั้นปริมาตรที่พ้นน้ำเป็น     180   \mbox{cm}^3 ซึ่งตรงกับที่ผมทำตอนสอบ ณ สนามหนึ่ง แต่ตัวเลือกไม่มีคำตอบเลยครับ   ;D


Title: Re: ถามโจทย์เรื่่องการจมการลอยครับ
Post by: mopyi on September 26, 2011, 01:17:14 PM
ขอบคุณคุณ Betaible และอาจารย์ปิยพงษ์มากนะครับ  :smitten: