mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: pl290938 on August 16, 2011, 11:29:35 PMTitle: ถามเกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: pl290938 on August 16, 2011, 11:29:35 PM
ตัวอย่างที่3-10 หน้า75 :คุณโยนถุงน้ำจากหน้าต่างซึ่งสูง 8.0 m เหนือพื้น ขณะถุงน้ำหลุดออกจากมือ ถุงน้ำกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10.0m/s ในทิศทำมุม 20 องศาใต้แนวระดับ ถุงน้ำตกกระทบพื้นเป็นระยะทางในแนวระดับห่างจากหน้าต่างเท่าใด ไม่ต้องคำหนึ่งถึงแรงต้านอากาศ
ในวิธีทำ ทำไมแทนมุมเป็น -20 ถ้าแทนเป็น -20 งั้นความเร็วในแนวดิ่งเมื่อแตกแรงออกมาก็ต้องเป็น ลบ (ถ้าให้ทิศตามแนวการเคลื่อนที่เป็น +) นั่นหมายถึงความเร็วในแนวดิ่งมีทิศชี้ขึ้น งั้นหรือครับ? :idiot2:


Title: Re: ถามเกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: ampan on August 17, 2011, 04:24:57 AM
เห็นว่าจะเป็นตามรูป


Title: Re: ถามเกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 17, 2011, 01:43:27 PM
ในตัวอย่างนี้เขาเลือกให้ทิศทางขึ้นแทนด้วยเครื่องหมายบวก ทิศทางไปทางขวาแทนด้วยเครื่องหมายบวก และสำหรับมุม ให้ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแทนด้วยเครื่องหมายบวก
โจทย์บอกว่าปาวัตถุลงมา (ดังรูปที่ ampan วาด) ความเร็วต้นของวัตถุในแกนดิ่งจึงชี้ลงและมีเครื่องหมายลบ แต่ส่วนประกอบตามแกนนอนไปทางขวาจะมีเครื่องหมายบวก
ในการใช้สูตร v_y = v\sin \theta มุม \theta วัดจากแกน X ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จะมีค่าเท่ากับ (360 - 20)^\circ แต่ \sin (360 - 20)^\circ = \sin (-20^\circ)  
ดังนั้นเราจึงอาจคิดง่าย ๆ ว่าแทน \theta ในสูตรด้วยมุม -20^\circ ได้ ซึ่งจะให้ส่วนประกอบความเร็วแกนดิ่งมีค่าเป็นลบ ตรงกับที่ส่วนประกอบความเร็วในรูปมีทิศทางลง  :coolsmiley:


Title: Re: ถามเกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ปิยพงษ์
Post by: pl290938 on August 17, 2011, 11:56:42 PM
ขอบคุณครับ :smiley6600: