mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: jirosang on July 17, 2011, 08:46:00 AMTitle: สอบถามเรื่อง การเคลื่นที่แนวเส้นตรงหน่อยครับ
Post by: jirosang on July 17, 2011, 08:46:00 AM
1) .วัตถุ เคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง โดยมีความเร็วในอัตราสม่ำเสมอจนมีความเร็ว 24 m/s ในเวลา 4 วินาที แล้วเคลื่อที่ด้วยความเร็วคงตัว ในช่วงเวลา 240 เมตร จากนั้นจึงลดความเร็วลงในอัตรา 8 m/s จนหยุดนิ่ง ได้ระยะทางทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเคลื่อนที่เท่ากับ 324 เมตร
คำถาม : อยากทราบความเร่งของแต่ละจุด

0 -------> 24 ------- 24 --------->8 -------- 0
ช่วงที่ 1 :  0 --- > 24  บอก t มา ได้ a = 6
ช่วงที่ 2 : 24 ---> 24  a = 0
ช่วงที่ 3 กับช่วงที่ 4 จะหาอย่างไรอะครับ เพราะค่าที่โจทย์บอกมา ก็ทำให้ได้แค่ช่วงตั้งแต่ 24 ----> 0 เลยอะครับ

คำถาม : และข้อนี้ มีความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่เป็น 19 m/s ใช่หรือไม่ครับ

รบกวนแค่นี้ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ


Title: Re: สอบถามเรื่อง การเคลื่นที่แนวเส้นตรงหน่อยครับ
Post by: ampan on July 17, 2011, 10:38:49 AM
1) .วัตถุ เคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง โดยมีความเร็วในอัตราสม่ำเสมอจนมีความเร็ว 24 m/s ในเวลา 4 วินาที แล้วเคลื่อที่ด้วยความเร็วคงตัว ในช่วงเวลา 240 เมตร จากนั้นจึงลดความเร็วลงในอัตรา 8 m/s จนหยุดนิ่ง ได้ระยะทางทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเคลื่อนที่เท่ากับ 324 เมตร
คำถาม : อยากทราบความเร่งของแต่ละจุด

0 -------> 24 ------- 24 --------->8 -------- 0
ช่วงที่ 1 :  0 --- > 24  บอก t มา ได้ a = 6
ช่วงที่ 2 : 24 ---> 24  a = 0
ช่วงที่ 3 กับช่วงที่ 4 จะหาอย่างไรอะครับ เพราะค่าที่โจทย์บอกมา ก็ทำให้ได้แค่ช่วงตั้งแต่ 24 ----> 0 เลยอะครับ

คำถาม : และข้อนี้ มีความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่เป็น 19 m/s ใช่หรือไม่ครับ

รบกวนแค่นี้ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

น่าจะเป็นความเร่งไม่ใช่เหรอ ???


Title: Re: สอบถามเรื่อง การเคลื่นที่แนวเส้นตรงหน่อยครับ
Post by: jirosang on July 17, 2011, 10:46:46 AM
1) .วัตถุ เคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง โดยมีความเร็วในอัตราสม่ำเสมอจนมีความเร็ว 24 m/s ในเวลา 4 วินาที แล้วเคลื่อที่ด้วยความเร็วคงตัว ในช่วงเวลา 240 เมตร จากนั้นจึงลดความเร็วลงในอัตรา 8 m/s จนหยุดนิ่ง ได้ระยะทางทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเคลื่อนที่เท่ากับ 324 เมตร
คำถาม : อยากทราบความเร่งของแต่ละจุด

0 -------> 24 ------- 24 --------->8 -------- 0
ช่วงที่ 1 :  0 --- > 24  บอก t มา ได้ a = 6
ช่วงที่ 2 : 24 ---> 24  a = 0
ช่วงที่ 3 กับช่วงที่ 4 จะหาอย่างไรอะครับ เพราะค่าที่โจทย์บอกมา ก็ทำให้ได้แค่ช่วงตั้งแต่ 24 ----> 0 เลยอะครับ

คำถาม : และข้อนี้ มีความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่เป็น 19 m/s ใช่หรือไม่ครับ

รบกวนแค่นี้ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

น่าจะเป็นความเร่งไม่ใช่เหรอ ???

----> พิมผิดครับ โดยเพิ่งความเร็วในอัตราสม่ำเสมอ


Title: Re: สอบถามเรื่อง การเคลื่นที่แนวเส้นตรงหน่อยครับ
Post by: ampan on July 17, 2011, 10:54:04 AM
ก็ พิมพ์ที่อื่นผิด  ???

ตามรูปครับ

ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ มาแสดงวิธีให้ดู จะได้ช่วยกัน