mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Well on May 04, 2011, 07:17:58 PMTitle: กฎของ Faraday
Post by: Well on May 04, 2011, 07:17:58 PM
ฟลักซ์แม่เหล็กที่ใช้ในสมการ 
\varepsilon = \frac{d}{dt }\Phi_B
เป็นฟลักซ์ภายนอก หรือ ฟลักซ์ทั้งหมดครับ

ผมสงสัยเนื่องจาก ในหนังสือ young 2 ที่ใช่ต่างกัน
เช่น
เมื่อเขาคำนวนเกี่ยวกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเลื่อนที่(ตัวอย่างที่ 30-6 ในหนังสือ young ฉบับแปลโดยอาจารย์ปิยพงษ์)
เขาใช้ฟลักซ์เป็นฟลักซ์ภายนอก กล่าวคือไม่รวมฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจากวงลวด

แต่ในเรื่องความเหนี่ยวนำตัวเอง (บทที่ 31-3 ในหนังสือ young ฉบับแปลโดยอาจารย์ปิยพงษ์)
เขาใช้เป็นฟลักซ์ทั้งหมด(เพราะถ้าใช้ฟลักซ์ภายนอก ก็จะไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เนื่องจากสนามแม่เหล็กจากภายนอกเป็น 0)


Title: Re: กฎของ Faraday
Post by: Tangg on May 07, 2011, 01:38:43 AM
ในกฏของฟาราเดย์ ต้องใช้เป็นฟลักซ์ทั้งหมดครับ แต่ในข้อที่เป็นลวดเลื่อน ที่ใช้เป็นฟลักซ์ภายนอก เพราะว่า เราคิดว่า ฟลักซ์ที่เกิดจากกระแส มีค่าน้อยมากๆ และถ้าหากเรานำไปคิด มันจะยุ่งยากมาก เราจึงประมาณว่า ฟลักซ์ที่เกิดจากกระแส มีค่าเป็น 0 ได้เลยครับ  :)


Title: Re: กฎของ Faraday
Post by: Well on May 08, 2011, 12:47:12 PM
ขอบคุณครับ  :smitten: