mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Well on March 20, 2011, 09:22:03 PMTitle: สงสัยเกี่ยวกับแผ่นประจุครับ
Post by: Well on March 20, 2011, 09:22:03 PM
อยากทราบว่า แผ่นประจุ (2D) มีประจุกระจายอยู่ได้ทั้งสองด้าน หรือ ด้านเดียวครับ เพราะความหนาของแผ่นถือว่าน้อยมาก จึงถือว่า แผ่นมีด้านเดียว?


Title: Re: สงสัยเกี่ยวกับแผ่นประจุครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on March 20, 2011, 09:53:57 PM
อยากทราบว่า แผ่นประจุ (2D) มีประจุกระจายอยู่ได้ทั้งสองด้าน หรือ ด้านเดียวครับ เพราะความหนาของแผ่นถือว่าน้อยมาก จึงถือว่า แผ่นมีด้านเดียว?

ประจุกระจายบนผิวตัวนำ ถ้ามีผิวที่ไหนก็มีประจุที่นั่น


Title: Re: สงสัยเกี่ยวกับแผ่นประจุครับ
Post by: Well on March 20, 2011, 10:44:20 PM
อยากทราบว่า แผ่นประจุ (2D) มีประจุกระจายอยู่ได้ทั้งสองด้าน หรือ ด้านเดียวครับ เพราะความหนาของแผ่นถือว่าน้อยมาก จึงถือว่า แผ่นมีด้านเดียว?

ประจุกระจายบนผิวตัวนำ ถ้ามีผิวที่ไหนก็มีประจุที่นั่น
ถ้าแผ่นมีความหนา ประจุก็สามารถมีอยู่ได้ทั้งสองด้าน(และอีกสี่ด้านเล็กๆ ที่เหลือ) แต่ถ้าแผ่นไม่มีความหนา(อุดมคติ)ประจุจะอยู่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ เพราะเมื่อไม่มีความหนา ก็เหมือนมีแต่ผิวเดียว ประจุก็อยู่ได้ที่เดียว :idiot2:


Title: Re: สงสัยเกี่ยวกับแผ่นประจุครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on March 20, 2011, 11:00:33 PM
...
ถ้าแผ่นมีความหนา ประจุก็สามารถมีอยู่ได้ทั้งสองด้าน(และอีกสี่ด้านเล็กๆ ที่เหลือ) แต่ถ้าแผ่นไม่มีความหนา(อุดมคติ)ประจุจะอยู่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ เพราะเมื่อไม่มีความหนา ก็เหมือนมีแต่ผิวเดียว ประจุก็อยู่ได้ที่เดียว :idiot2:

คิดไปทำไมให้ปวดหัว  :idiot2:

ถ้าอยากได้แผ่นประจุ ก็ให้สมมุติว่ามีประจุกระจายเป็นแผ่นในเนื้อฉนวน

ถ้าอยากได้แผ่นตัวนำ ก็ต้องสมมุติว่ามีความหนาให้ประจุเคลื่อนที่ได้อย่างเสรี ไม่อย่างนั้นจะสมมุติว่าเป็นแผ่นตัวนำไปทำไม

เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าเลือกมากจนมันขัดกันเอง  :coolsmiley: