mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: monomer on February 19, 2011, 08:49:13 PMTitle: ถามเรื่องเกี่ยวกับ ถพ.
Post by: monomer on February 19, 2011, 08:49:13 PM
1. วัสดุก้อนหนึ่งขณะชั่งในของเหลวที่มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.5 พบว่ามีมวลหายไป 40 กรัม จงหาปริมาณของวัตถุในหน่วยลูกบาศ์กเซนติเมตร

2. วัตถุชิ้นหนึ่งมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 5 ชั่งในน้ำได้หนัก 100 กรัม จงหาว่าถ้าชั่งในอากาศจะหนักกี่กรัม

3. หินก้อนหนึ่งชั่งในอากาศหนัก 60 กรัม ในน้ำหนัก 50 กรัม และชั่งในสารละลายชนิดหนึ่งได้หนัก 40 กรัม จงหาความหนาแน่นของสารละลายในหน่วยกรัมต่อลูกบาศ์กเซนติเมตร


รบกวนช่วยเฉลยวิธีอย่างละเอียดให้หน่อย จะได้ใช้เปงพื้นฐานในการทำโจทย์แบบนี้ต่อไป ขอบคุณมากครับ


Title: Re: ถามเรื่องเกี่ยวกับ ถพ.
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 20, 2011, 06:46:56 AM
1. คำถามเก่าที่โพสต์ไว้ไปดูหรือยัง ไม่เห็นมีการตอบสนอง ถ้าตอบให้อีกจะเสียเวลาเปล่าหรือไม่ ??

2. คำถามเรื่องชั่งน้ำหนัก แต่ใช้หน่วยเป็นกรัม หรือบอกว่ามวลหายไป ต้องระวังให้ดี อาจเข้าใจผิดได้ มวลไม่ได้หาย แต่วัดน้ำหนักได้น้อยกว่าเดิมเพราะว่ามีแรงลอยตัวจากของเหลวรอบวัตถุมาช่วย

3. ปริมาณในคำถามข้อ 1 คือปริมาตร

4. คำถามพวกนี้ใช้หลักการเรื่อง
   4.1 ความสมดุลแรง
   4.2 กฎแรงลอยตัว
   4.3 น้ำหนักคือแรงที่ตาชั่งอ่านได้ ซึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดแรงที่ตาชั่งทำต่อวัตถุ

5.  ในการแก้ปัญหา ให้เขียนแผนภาพวัตถุเสรีว่ามีแรงอะไรบ้างทำต่อวัตถุ

6. ลองทำมาให้ดู อย่าหายไปเฉย ๆ

7. ใช้ภาษาไทยอย่าง "จะได้ใช้เปงพื้นฐาน" ดูไม่น่ารัก สะกดให้ถูกต้องจะดีกว่า  :coolsmiley:


Title: Re: ถามเรื่องเกี่ยวกับ ถพ.
Post by: monomer on February 20, 2011, 11:42:18 AM
ขอบคุณครับอาจารย์

ผมลองทำดู ไม่ทราบว่าทำแบบนี้คำตอบถูกต้องหรือเปล่าครับ

1. เพราะวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับ 2.5 g/cm3มีมวล 40 g ดังนั้น ใช้ d = m/v ดังนั้นได้ปริมาตรเท่ากับ 16 cm3

2. T + แรงลอยตัว = mg
   T + dvg  = mg  เมื่อ d คือความหนาแน่นของน้ำ
  1 N + (1g/cm3)x10xVจม  = 50Vวัตถุุ
เนื่องจาก Vจม = Vวัตถุ เพราะวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำทำให้จมทั้งก้อน
ได้ Vวัตถุ = 0.025 cm3
ดังนั้น mg = dvg = 5x0.025x10 = 1.25 N หรือ 125 กรัม

3. ตอนชั่งในน้ำได้ T + แรงลอยตัว = mg
จะได้  0.5 N + dvg = 0.6 N
แทนค่า ความหนาแน่นของน้ำเป็น 1 g/cm3จะได้ Vจม = 0.01 cm3
ตอนชั่งในสารละลาย  T + แรงลอยตัว = mg
      จะได้ 0.4 N + dvg = 0.6 N
แทนค่า v ที่หาได้ 0.01 cm3 จะได้ d = 2 g/cm3

ผิดถูกยังไงรบกวนอาจารย์อธิบายด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ


Title: Re: ถามเรื่องเกี่ยวกับ ถพ.
Post by: pl290938 on March 07, 2011, 01:55:38 PM
การชั่งวัตถุในของเหลวนี่ ต้องหย่อนเชือกที่ผูกติดกับวัตถุลงไปให้วัตถุจมมิดในของเหลว อย่างนั้นหรือครับ :idiot2:


Title: Re: ถามเรื่องเกี่ยวกับ ถพ.
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on March 07, 2011, 04:00:56 PM
การชั่งวัตถุในของเหลวนี่ ต้องหย่อนเชือกที่ผูกติดกับวัตถุลงไปให้วัตถุจมมิดในของเหลว อย่างนั้นหรือครับ :idiot2:

โดยทั่วไปเขาหมายความอย่างนั้น  ;D