mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: monomer on February 17, 2011, 05:26:05 PMTitle: รบกวนช่วยเฉลยทีครับ
Post by: monomer on February 17, 2011, 05:26:05 PM
มีฟองอากาศเล็กฟองหนึ่งอยู่ในก้อนลูกบาศก์ใสลูกหนึ่งซึ่งมีความยาวแต่ละด้านเท่ากับ L เมื่อมองตรงจากด้านในระนาบดิ่งหน้าหนึ่ง ดูเหมือนว่าฟองอากาศอยู่ลึกจากหน้านั้น u แต่เมื่อมองจากด้านตรงข้ามดูเหมือนว่าฟองอากาศอยู่ห่างจากหน้านั้น v จงหาตำแหน่งของฟองอากาศจากหน้าแรก และดรรชนีหักเหของแก้ว


Title: Re: รบกวนช่วยเฉลยทีครับ
Post by: monomer on February 17, 2011, 05:29:18 PM
อีกข้อครับ

เลนส์นูนสองหน้าเลนส์หนึ่ง ความยาวโฟกัส f มีผิวหน้าหนึ่งเคลือบด้วยเงินทำให้หน้านั้นทำตัวเป็นกระจกเงาเว้า ผิวหน้านี้รัศมีความโค้ง R เมื่อฉายแสงเข้าทางด้านที่ไม่ได้ฉาบด้วยเงิน ระะบบทำตัวเป็นอุปกรณ์แสงที่มีกำลังเชิงแสงเท่าใด กำหนดให้กำลังเชิงแสงของอุปกรณ์แสงมีค่าเท่ากับส่วนกลับของความยาวโฟกัส


Title: Re: รบกวนช่วยเฉลยทีครับ
Post by: GunUltimateID on February 17, 2011, 05:44:33 PM
ข้อแรกตั้งสองสมการ(ความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพกับระยะวัตถุ)    แล้ว n มันจะตัดกันไป
ตอบ \frac{Lu}{u+v}


Title: Re: รบกวนช่วยเฉลยทีครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 17, 2011, 06:54:01 PM
ข้อสอบเก่าน่าจะมีเฉลยกันอยู่แล้วนะ ไปดูที่ http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,4031.0.html