mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: -SIL- on January 20, 2011, 09:37:12 PMTitle: ข้อสอบเอนท์เก่าครับ
Post by: -SIL- on January 20, 2011, 09:37:12 PM
จากรูปนะครับ

ถามว่า

ข้อ 3 อยากทราบวิธีการหาความถี่ครับ ในหนังสือเฉลยข้อ 1
ข้อ 4 อยากทราบว่า " เป็นปฏิภาคโดยตรง " หมายถึง แปรผกผันหรือแปรผันตรงครับ ในหนังสือเฉลยข้อ 1Title: Re: ข้อสอบเอนท์เก่าครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 21, 2011, 05:46:56 AM

ข้อ 1 คำถามให้หาความเร็วไม่ใช่ความถี่ ดูจากกราฟ (เลือกจุดที่การกระจัดสูงสุดก็ได้) จะเห็นว่าคลื่นเคลื่อนที่ได้ 30 cm ใน 0.02 s ดังนั้นความเร็วมีขนาด 15 m/s  ถ้าต้องการหาความถี่ ก็ให้ความยาวคลื่นจากกราฟก่อน เลือกรูปที่เวลา 0 วินาทีก็ได้ จะเห็นว่าความยาวคลื่นเท่ากับ 60 cm = 0.60 m แล้วใช้ความสัมพันธ์ v = f\lambda

ข้อ 2 เป็นปฏิภาคโดยตรง แปลว่าเป็นสัดส่วนตรง

ปล. คราวหน้าช่วยแนบรูปขึ้นที่เว็บไซต์นี้เลย มันจะได้ไม่หาย เมื่อทิ้งไว้นาน ๆ เว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นอาจลบทิ้งไปแล้วก็ได้