mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: ken_tu72 on December 20, 2010, 06:58:49 PMTitle: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ken_tu72 on December 20, 2010, 06:58:49 PM
ลูกพิทลูกหนึ่ง แขวนอยู่บนเพดาน เป็นกลางทางไฟฟ้า มีแรงตึงเชือกเป็น T1
ต่อมาเอาวัตถุที่มีประจุ + ไปเข้าใกล้ดังรูปที่สอง ทำให้มีแรงตึงเชือก  T2
จากนั้นเอามือแตะ โดยที่เรายืนอยู่บนวัตถุที่ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า มีแรงตึงเชือกเป็น T3
แล้วเอามือออก เป็นรูป 4 ทำให้มีแรงตึงเชือก T4
ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
    1.  T1 =  T2 >  T3 >  T4
    2.  T1 =  T2 <  T3 <  T4
    3.  T1 >  T2 >  T3 >  T4
    4.  T1 <  T2 <  T3 <  T4
รบกวนด้วยครับ  >:A >:A
ที่ผมคิดไว้คือ T1 =  T2 และ T4 >  T1 =  T2 เพราะว่า T4 มันเริ่มมีการดูดกันแล้ว เลยมีแรง แต่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม T3 <  T4


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 20, 2010, 07:38:59 PM
ทำไมคิดว่าแรง T1 เท่ากับ T2  :idiot2:


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ken_tu72 on December 20, 2010, 07:46:15 PM
ผมมองว่ารูปที่ 1 แรงตึงเชือกเกิดจากส่วนที่มีน้ำหนักของลูกพิทอย่างเดียว
ส่วนในรูปที่ 2 มองว่าการที่เอาวัตถุมีประจุไปจ่อใกล้ๆกันก็จริง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ด้านใกล้แท่งประจุเป็น - ด้านใกล้ผนังเป็น + แรงทางไฟฟ้าที่กระทำภายในลูกพิทรวมกันแล้วก็ย่อมเป็น 0  ถูกหรือเปล่าครับ  :buck2: :buck2:


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ken_tu72 on December 20, 2010, 08:37:39 PM
ผมมองว่ารูปที่ 1 แรงตึงเชือกเกิดจากส่วนที่มีน้ำหนักของลูกพิทอย่างเดียว
ส่วนในรูปที่ 2 มองว่าการที่เอาวัตถุมีประจุไปจ่อใกล้ๆกันก็จริง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ด้านใกล้แท่งประจุเป็น - ด้านใกล้ผนังเป็น + แรงทางไฟฟ้าที่กระทำภายในลูกพิทรวมกันแล้วก็ย่อมเป็น 0  ถูกหรือเปล่าครับ  :buck2: :buck2:
คิดผิดครับ ลืมดูว่ามันมีแท่งประจุอยู่  :buck2: :buck2:
มันเลยมีแรงไฟฟ้าดูดมัน T2 > T1
แต่ยังงงว่า ทำไม T4 > T3


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: AP on December 20, 2010, 09:42:17 PM
ผมมองว่ารูปที่ 1 แรงตึงเชือกเกิดจากส่วนที่มีน้ำหนักของลูกพิทอย่างเดียว
ส่วนในรูปที่ 2 มองว่าการที่เอาวัตถุมีประจุไปจ่อใกล้ๆกันก็จริง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ด้านใกล้แท่งประจุเป็น - ด้านใกล้ผนังเป็น + แรงทางไฟฟ้าที่กระทำภายในลูกพิทรวมกันแล้วก็ย่อมเป็น 0  ถูกหรือเปล่าครับ  :buck2: :buck2:
คิดผิดครับ ลืมดูว่ามันมีแท่งประจุอยู่  :buck2: :buck2:
มันเลยมีแรงไฟฟ้าดูดมัน T2 > T1
แต่ยังงงว่า ทำไม T4 > T3
ผมคิดว่า T_3 นั้นที่น้อยกว่า T_4 เนื่องจากประจุบางส่วนมีการถ่ายเทไปให้กับวัตถุที่เราอยู่  ซึ่งตอนแรกนั้นเดิมวัตถุที่เรายืนและตัวเราไม่มีประจุ  แต่เมื่อเราสัมผัสกับลูกพิทแล้วนั้นก็จะมีการถ่ายเทประจุไปยังวัตถุที่เราืยืน ผ่านตัวเราไป ทำให้ประจุที่กระจายอยู่บนลูกพิทนั้นน้อยลงแรงจึงน้อยลงเมื่อเทียบกับ T_4 คิดอย่างนี้หากผิดพลาดก็โปรดชี้แนะด้วยครับ >:A


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ken_tu72 on December 21, 2010, 07:26:44 PM
ผมมองว่ารูปที่ 1 แรงตึงเชือกเกิดจากส่วนที่มีน้ำหนักของลูกพิทอย่างเดียว
ส่วนในรูปที่ 2 มองว่าการที่เอาวัตถุมีประจุไปจ่อใกล้ๆกันก็จริง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ด้านใกล้แท่งประจุเป็น - ด้านใกล้ผนังเป็น + แรงทางไฟฟ้าที่กระทำภายในลูกพิทรวมกันแล้วก็ย่อมเป็น 0  ถูกหรือเปล่าครับ  :buck2: :buck2:
คิดผิดครับ ลืมดูว่ามันมีแท่งประจุอยู่  :buck2: :buck2:
มันเลยมีแรงไฟฟ้าดูดมัน T2 > T1
แต่ยังงงว่า ทำไม T4 > T3
ผมคิดว่า T_3 นั้นที่น้อยกว่า T_4 เนื่องจากประจุบางส่วนมีการถ่ายเทไปให้กับวัตถุที่เราอยู่  ซึ่งตอนแรกนั้นเดิมวัตถุที่เรายืนและตัวเราไม่มีประจุ  แต่เมื่อเราสัมผัสกับลูกพิทแล้วนั้นก็จะมีการถ่ายเทประจุไปยังวัตถุที่เราืยืน ผ่านตัวเราไป ทำให้ประจุที่กระจายอยู่บนลูกพิทนั้นน้อยลงแรงจึงน้อยลงเมื่อเทียบกับ T_4 คิดอย่างนี้หากผิดพลาดก็โปรดชี้แนะด้วยครับ >:A
แต่ผมคิดว่าเอามือออก มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่าประจุมันก็เท่าเดิม ไม่ได้ไปไหน กำลังงงว่า "แตะ" กับ "ไม่แตะ" ต่างกันตรงไหน
ผมเลยติดว่า T3=T4


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: AP on December 21, 2010, 08:41:15 PM
ผมมองว่ารูปที่ 1 แรงตึงเชือกเกิดจากส่วนที่มีน้ำหนักของลูกพิทอย่างเดียว
ส่วนในรูปที่ 2 มองว่าการที่เอาวัตถุมีประจุไปจ่อใกล้ๆกันก็จริง ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ด้านใกล้แท่งประจุเป็น - ด้านใกล้ผนังเป็น + แรงทางไฟฟ้าที่กระทำภายในลูกพิทรวมกันแล้วก็ย่อมเป็น 0  ถูกหรือเปล่าครับ  :buck2: :buck2:
คิดผิดครับ ลืมดูว่ามันมีแท่งประจุอยู่  :buck2: :buck2:
มันเลยมีแรงไฟฟ้าดูดมัน T2 > T1
แต่ยังงงว่า ทำไม T4 > T3
ผมคิดว่า T_3 นั้นที่น้อยกว่า T_4 เนื่องจากประจุบางส่วนมีการถ่ายเทไปให้กับวัตถุที่เราอยู่  ซึ่งตอนแรกนั้นเดิมวัตถุที่เรายืนและตัวเราไม่มีประจุ  แต่เมื่อเราสัมผัสกับลูกพิทแล้วนั้นก็จะมีการถ่ายเทประจุไปยังวัตถุที่เราืยืน ผ่านตัวเราไป ทำให้ประจุที่กระจายอยู่บนลูกพิทนั้นน้อยลงแรงจึงน้อยลงเมื่อเทียบกับ T_4 คิดอย่างนี้หากผิดพลาดก็โปรดชี้แนะด้วยครับ >:A
แต่ผมคิดว่าเอามือออก มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะว่าประจุมันก็เท่าเดิม ไม่ได้ไปไหน กำลังงงว่า "แตะ" กับ "ไม่แตะ" ต่างกันตรงไหน
ผมเลยติดว่า T3=T4
ถ้าแตะนั้นประจุบางส่วนจะไปอยู่ที่วัตถุที่เรายืนเมื่อเราเอามือออกประจุบางส่วนก็ยังอยู่ ไม่ใ่ช่หรอครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  :idiot2:


Title: Re: ลูกพิทที่ถูกเหนี่ยวนำ กับแรงตึง เชือก
Post by: ken_tu72 on December 22, 2010, 08:05:03 PM
คือว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิด  :embarassed: :embarassed:
ผมคิดว่าเวลาเราไปแตะตัวทรงกลม ส่วนที่เป็นประจุลบบางส่วนจะถูกตรึงไว้อยู่กับที่ ส่วนเกินที่เป็น + บางส่วนนั้น ถูกเติมเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนที่วิ่งขึ้นมาจากพื้นดินทำให้ส่วนนั้นเป็นกลาง
ผมเลยคิดว่าพอแตะเสร็จแล้ว กับ แตะเสร็จแล้วเอามือออก น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่  ](*,)